Показване

Изберете тази команда, за да покажете скрити преди това редове или колони.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Редове - Показване.

Изберете Форматиране - Колони - Показване.

От контекстното меню:

Щракнете върху заглавията на желаните редове, изберете Показване на редове.

Щракнете върху заглавията на желаните колони, изберете Показване на колони.

От интерфейса с раздели:

Изберете Начало - Редове - Показване на редове.

Изберете Начало - Колони - Показване на колони.

Изберете Оформление - Редове - Показване на редове.

Изберете Оформление - Колони - Показване на колони.

От лентите с инструменти:

Икона за показване на редове

Показване на редове

Икона за показване на колони

Показване на колони


За да се покаже колона или ред, изберете диапазон от редове или колони, съдържащ скритите елементи, после приложете командата.

Например, за да покажете колоната B, щракнете върху заглавието на колоната A, разширете селекцията до колоната C, после изберете Форматиране - Колони - Показване. За да покажете колоната A, когато е била скрита, щракнете върху заглавието на колоната B, задръжте бутона на мишката и плъзнете наляво. Избраната област, показвана в полето за име, ще се промени от B1:B1048576 на A1:B1048576. Изберете Форматиране - Колони - Показване. По същия начин се работи с редовете.

За да покажете всички скрити клетки, първо щракнете върху полето в горния ляв ъгъл. Така ще изберете всички клетки на таблицата.

Моля, подкрепете ни!