Скриване

Скрива избраните редове, колони или отделни листове.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Редове - Скриване.

Изберете Форматиране - Колони - Скриване.

Изберете Лист - Скриване на лист.


Изберете редовете или колоните, които искате да скриете, после изберете Форматиране - Редове - Скриване или Форматиране - Колони - Скриване.

Можете да скриете лист, като изберете етикета му и после изберете Форматиране - Лист - Скриване. Скритите листове се отпечатват само ако участват в област за печат.

Икона Бележка

Разделител в заглавията на редове или колони показва наличието на скрит ред или колона.


За да покажете скрити редове, колони или листове

  1. Изберете областта, съдържаща скритите обекти. Можете също да използвате сивото поле в ъгъла над ред 1 и колона A. За листове тази стъпкане е необходима.

  2. Изберете Форматиране - Редове/Колони - Показване или Форматиране - Лист - Показване.

Моля, подкрепете ни!