Оптимална височина на редове

Определя оптималната височина за избраните редове. Оптималната височина зависи от размера на най-едрите знаци в реда. Можете да използвате различни мерни единици.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Редове - Оптимална височина.


Добавяне

Задава допълнително разстояние между най-едрия знак в реда и границите на клетката.

Стойност по подразбиране

Възстановява подразбираната стойност за оптимална височина на ред.

Моля, подкрепете ни!