Ред

Служи за задаване височини на редове и за скриване и показване на избрани редове.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Редове.


Височина

Променя височината на текущия ред или избраните редове.

Оптимална височина на редове

Скриване

Скрива избраните редове или колони.

Показване

Изберете тази команда, за да покажете скрити преди това редове или колони.

Моля, подкрепете ни!