Ред

Служи за задаване височини на редове и за скриване и показване на избрани редове.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Редове.


Височина

Променя височината на текущия ред или избраните редове.

Оптимална височина

Определя оптималната височина за избраните редове.

Скриване

Скрива избраните редове, колони или отделни листове.

Показване

Изберете тази команда, за да покажете скрити преди това редове или колони.

Моля, подкрепете ни!