Защита на клетки

Определя настройките за защита на избраните клетки.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Форматиране - Клетки - Защита на клетки.


Защита

Скриване - всичко

Скрива формулите и съдържанието на избраните клетки.

Защитени

Предотвратява промените в избраните клетки.

Икона Бележка

Тази защита на клетките влиза в сила само ако защитите и листа (Инструменти - Защитаване на лист).


Скрити формули

Скрива формулите в избраните клетки.

Печат

Определя настройките за отпечатване на листа.

Скриване при печат

Предотвратява отпечатването на избраните клетки.

Моля, подкрепете ни!