Форматиране на клетки

Позволява ви да задавате различни настройки за форматиране и да прилагате атрибути върху избраните клетки.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Клетки.

От контекстното меню:

Изберете Форматиране на клетки.

От клавиатурата:

Натиснете +1.


Задайте форматирането и шрифта, който желаете да приложите.

Подравняване

Задава настройките за подравняване на текущата клетка или избраните клетки.

Азиатска типография

Задайте типографските настройки за клетки или абзаци във файлове на азиатски езици. За да разрешите поддръжката за азиатски езици, изберете Езици и локали - Общи в диалоговия прозорец Настройки и отметнете полето Разрешена за азиатски езици в областта Разширена езикова поддръжка. Настройките за азиатска типография се игнорират в документи на HTML.

Кантове

Задава настройките за кантове на избраните обекти в Writer или Calc.

Област (Фон, Осветяване)

Задайте настройките за запълване на избрания обект от рисунка или елемент от документ.

Защита на клетки

Определя настройките за защита на избраните клетки.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!