Външни връзки

Вмъква данни от файл на HTML, Calc, CSV или Excel в текущия лист като връзка. Данните трябва да се намират в наименувана област.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Лист - Външни връзки.

От интерфейса с раздели:

Изберете Данни - Външни връзки.

От лентите с инструменти:

Икона за външни връзки

Външни връзки


URL на външен източник на данни

Въведете URL или името на файла с данните, които искате да вмъкнете, и натиснете Enter. Също така, можете да щракнете върху бутона Преглед, за да изберете името на файла в диалогов прозорец. Чак след това ще бъде изпратена заявка с този URL към мрежата или файловата система.

note

При създаване на връзка към външен CSV файл се показва диалог за импортиране от CSV.


Налични таблици/области

Изберете таблицата или диапазона с данни, който искате да вмъкнете. Ако избраният документ на Calc или Excel не съдържа наименуван диапазон, не могат да се вмъкват данни от него и бутонът OK ще остане неактивен.

Обновяване през

Въведете броя секунди, който да се изчаква преди презареждане на външните данни в текущия документ.

Моля, подкрепете ни!