Дефиниране на област със заглавия

Отваря диалогов прозорец, в който можете да зададете област със заглавия.

За достъп до тази команда...

Изберете Лист - Наименувани диапазони и изрази - Етикети.


Разпознаване на имена като адресиране

Съдържанието на клетките в областта със заглавия може да се използва като имена във формули – LibreOffice разпознава тези имена също като предварително зададените имена на дните на седмицата и месеците. Имената се довършват автоматично при въвеждане във формула. Освен това имената от област със заглавия имат предимство пред имената, определени чрез автоматично генерирани области.

Икона Бележка

Можете да зададете области със заглавия, които съдържат същите заглавия на различни листове. LibreOffice първо претърсва областите със заглавия на текущия лист и ако не открие нищо – областите от останалите листове.


Област

Показва обръщението към клетките на всяка от областите със заглавия. За да премахнете област със заглавия от списъчното поле, изберете я и щракнете върху Изтриване.

Свиване / Разгръщане

Щракнете върху иконата Свиване, за да смалите диалоговия прозорец до размера на входното поле. Така е по-лесно да маркирате нужното обръщение в листа. При това иконата автоматично се превръща в икона Разгръщане. Щракнете върху нея, за да върнете първоначалния размер на диалоговия прозорец.

Диалоговият прозорец се минимизира автоматично, когато щракнете в листа с мишката. След като отпуснете бутона на мишката, диалоговият прозорец се възстановява и областта на обръщението, дефинирана с мишката, се откроява в документа със синя рамка.

Икона за свиване

Свиване

Икона за разгръщане

Разгръщане

Съдържа заглавия на колони

Включва заглавията на колони в текущата област със заглавия.

Съдържа заглавия на редове

Включва заглавията на редове в текущата област със заглавия.

За област с данни

Задава областта с данни, за която важи избраната област със заглавия. За да я промените, щракнете в листа и изберете другата област с мишката.

Свиване / Разгръщане

Щракнете върху иконата Свиване, за да смалите диалоговия прозорец до размера на входното поле. Така е по-лесно да маркирате нужното обръщение в листа. При това иконата автоматично се превръща в икона Разгръщане. Щракнете върху нея, за да върнете първоначалния размер на диалоговия прозорец.

Диалоговият прозорец се минимизира автоматично, когато щракнете в листа с мишката. След като отпуснете бутона на мишката, диалоговият прозорец се възстановява и областта на обръщението, дефинирана с мишката, се откроява в документа със синя рамка.

Икона за свиване

Свиване

Икона за разгръщане

Разгръщане

Добавяне

Добавя текущата област със заглавия към списъка.

Изтриване

Изтрива избрания елемент или елементи след потвърждение.

Моля, подкрепете ни!