Създаване на имена

Позволява автоматично наименуване на няколко области от клетки.

За достъп до тази команда...

Изберете Лист - Наименувани диапазони и изрази - Създаване.


Изберете областта, съдържаща всички диапазони, които искате да наименувате. След това изберете Лист - Наименувани диапазони и изрази - Създаване. Така ще отворите диалоговия прозорец Създаване на имена, от който можете да изберете желаните настройки за наименуване.

Създаване на имена от

Определя коя част от работния лист да се използва при създаването на името.

Горен ред

Създава имената на области от заглавния ред на избраната област от листа. Всяка колона получава отделно име и обръщение към клетките.

Лява колона

Създава имената на области от записите в първата колона на избраната област от листа. Всеки ред получава отделно име и обръщение към клетките.

Долен ред

Създава имената на области от елементите в последния ред на избраната област от листа. Всяка колона получава отделно име и обръщение към клетките.

Дясна колона

Създава имената на области от записите в последната колона на избраната област от листа. Всеки ред получава отделно име и обръщение към клетките.

Моля, подкрепете ни!