Вмъкване на име

Вмъква дефиниран наименуван диапазон от клетки в текущата позиция на курсора с диалога Поставяне на имена.

note

За да вмъквате област от клетки, трябва вече да сте задали име за областта.


За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Вмъкване - Наименувани диапазони и изрази.

Изберете Лист - Наименувани диапазони и изрази - Вмъкване.

От интерфейса с раздели:

В менюто Вмъкване на раздела Вмъкване изберете Наименувани диапазони и изрази.


Таблична област

Изброява всички зададени области от клетки. Щракнете двукратно върху елемент, за да вмъкнете наименуваната област в активния лист на текущата позиция на курсора.

Поставяне - всичко

Вмъква списък на всички наименувани области и съответните обръщения към клетки в текущата позиция на курсора.

Поставяне

Вмъква избраната наименувана област и съответното обръщение към клетки в текущата позиция на курсора.

Моля, подкрепете ни!