Дефиниране на имена

Отваря диалогов прозорец, в който можете да зададете име за избрана област или за израз – формула.

Задайте области с мишката или въведете обръщението в полето Дефиниране на имена.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Лист - Наименувани диапазони и изрази - Дефиниране.

От интерфейса с раздели:

Изберете Вмъкване - Дефиниране на име.

Изберете Данни - Дефиниране на име.

В менюто Вмъкване на раздела Вмъкване изберете Дефиниране.

От лентите с инструменти:

Икона за дефиниране на име

Дефиниране на име

Други

В полето Име на лентата за формули въведете име за избраните клетки и натиснете Enter.


Полето Област от листа в лентата за формули съдържа списък със зададените имена на области и изрази – формули и обхватите им в скоби. Щракнете върху име от това поле, за да осветите съответната част от електронната таблица. Имената, дадени на формули или части от формули, не се показват тук.

Име

Въведете името на областта, за която искате да зададете обръщение или формула. Всички вече дефинирани имена на области от документа са изброени в текстовото поле по-горе. Ако щракнете върху име от списъка, съответната част от документа ще бъде показана със синя рамка. Ако на едно име на област принадлежат няколко диапазона от клетки, те ще бъдат показани в рамки с различни цветове.

Диапазон или израз – формула

Обръщението, съответстващо на избраното име на област, се показва тук в абсолютен вид.

За да вмъкнете ново обръщение към област, поставете курсора в това поле и изберете с мишката желаната област в произволен лист от документа. За да вмъкнете нова наименувана формула, въведете съответния израз.

Свиване / Разгръщане

Щракнете върху иконата Свиване, за да смалите диалоговия прозорец до размера на входното поле. Така е по-лесно да маркирате нужното обръщение в листа. При това иконата автоматично се превръща в икона Разгръщане. Щракнете върху нея, за да върнете първоначалния размер на диалоговия прозорец.

Диалоговият прозорец се минимизира автоматично, когато щракнете в листа с мишката. След като отпуснете бутона на мишката, диалоговият прозорец се възстановява и областта на обръщението, дефинирана с мишката, се откроява в документа със синя рамка.

Икона за свиване

Свиване

Икона за разгръщане

Разгръщане

Обхват

Изберете обхвата на наименувания диапазон или формула. Документ (глобално) означава, че името е валидно за целия документ. Всяко друго избрано име на лист ще ограничи обхвата на наименувания диапазон или формула до този лист.

Настройки за област

Позволява ви да зададете тип на областта (незадължителен) за обръщението.

Съдържа допълнителни настройки, свързани с типа на посочената област.

Диапазон за печат

Определя областта като диапазон за печат.

Филтър

Указва, че избраната област ще се използва в разширен филтър.

Повтаряне на колона

Определя областта като повтаряща се колона.

Повтаряне на ред

Определя областта като повтарящ се ред.

Добавяне

Щракнете върху бутона Добавяне, за да добавите ново дефинирано име.

Моля, подкрепете ни!