Наименувани диапазони и изрази

Позволява ви да наименувате различни части на електронната таблица. По този начин можете лесно да се ориентирате в електронните таблици и да намирате точно определена информация.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Наименуван диапазон или израз.


Дефиниране

Отваря диалогов прозорец, в който можете да зададете име за избрана област или за израз – формула.

Вмъкване

Вмъква дефинирана наименувана област от клетки в текущата позиция на курсора.

Създаване

Позволява автоматично наименуване на няколко области от клетки.

Етикети

Отваря диалогов прозорец, в който можете да зададете област със заглавия.

Моля, подкрепете ни!