Наименувани диапазони и изрази

Позволява ви да наименувате различни части на електронната таблица. По този начин можете лесно да се ориентирате в електронните таблици и да намирате точно определена информация.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Вмъкване - Наименуван диапазон или израз.

Изберете Лист - Наименуван диапазон или израз.


Дефиниране на имена

Отваря диалогов прозорец, в който можете да зададете име за избрана област или за израз – формула.

Управление на имена

Отваря диалог, чрез който можете да управлявате имената в електронната таблица.

Вмъкване на име

Вмъква дефиниран наименуван диапазон от клетки в текущата позиция на курсора с диалога Поставяне на имена.

Създаване на имена

Позволява автоматично наименуване на няколко области от клетки.

Дефиниране на диапазон с етикети

Отваря диалогов прозорец, в който можете да зададете диапазон с етикети.

Моля, подкрепете ни!