Финансови функции, трета част

COUPDAYBS

Връща броя на дните от началото на купонния период до датата на сделката.

Синтаксис

COUPDAYBS(Сделка; Падеж; Честота [; Основа])

Сделка е датата на закупуване на ценната книга.

Падеж е датата на падежа на ценната книга, когато срокът й изтича.

Честота е броят на купонните плащания за една година (1, 2 или 4).

Основа (незадължителен) се избира измежду няколко фиксирани възможности и указва как да се изчислява годината.

Основа

Пресмятане

0 или липсва

Американски метод (NASD) – 12 месеца с по 30 дни

1

Точен брой дни в месеците, точен брой дни в година

2

Точен брой дни в месеца, годината има 360 дни

3

Точен брой дни в месеца, годината има 365 дни

4

Европейски метод, 12 месеца по 30 дни всеки


Пример

Ценна книга е купена на 25.01.2001 г., а падежът ѝ е на 15.11.2001 г. Лихвата се изплаща на полугодие (честотата е 2). Начинът на изчисляване е „дневен баланс“ (Основа = 3). Колко дни означава това?

=COUPDAYBS("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) връща 71.

COUPDAYS

Връща броя дни на текущия купонен период, в който се пада датата на сделката.

Синтаксис

COUPDAYS(Сделка; Падеж; Честота [; Основа])

Сделка е датата на закупуване на ценната книга.

Падеж е датата на падежа на ценната книга, когато срокът й изтича.

Честота е броят на купонните плащания за една година (1, 2 или 4).

Основа (незадължителен) се избира измежду няколко фиксирани възможности и указва как да се изчислява годината.

Основа

Пресмятане

0 или липсва

Американски метод (NASD) – 12 месеца с по 30 дни

1

Точен брой дни в месеците, точен брой дни в година

2

Точен брой дни в месеца, годината има 360 дни

3

Точен брой дни в месеца, годината има 365 дни

4

Европейски метод, 12 месеца по 30 дни всеки


Пример

Ценна книга е купена на 25.01.2001 г., а падежът й е на 15.11.2001 г. Лихвата се изплаща на полугодие (честотата е 2). Годишната база е „дневен баланс“ (Основа = 3). Колко дни има в периода, съдържащ датата на сделката?

=COUPDAYS("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) връща 181.

COUPDAYSNC

Връща броя на дните от датата на сделката до следващата купонна дата.

Синтаксис

COUPDAYSNC(Сделка; Падеж; Честота [; Основа])

Сделка е датата на закупуване на ценната книга.

Падеж е датата на падежа на ценната книга, когато срокът й изтича.

Честота е броят на купонните плащания за година (1, 2 или 4).

Основа (незадължителен) се избира измежду няколко фиксирани възможности и указва как да се изчислява годината.

Основа

Пресмятане

0 или липсва

Американски метод (NASD) – 12 месеца с по 30 дни

1

Точен брой дни в месеците, точен брой дни в година

2

Точен брой дни в месеца, годината има 360 дни

3

Точен брой дни в месеца, годината има 365 дни

4

Европейски метод, 12 месеца по 30 дни всеки


Пример

Ценна книга е купена на 25.01.2001 г., а падежът й е на 15.11.2001 г. Лихвата се изплаща на полугодие (честотата е 2). Годишната база е „дневен баланс“ (Основа = 3). Колко дни има до следващото купонно плащане?

=COUPDAYSNC("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) връща 110.

COUPNCD

Връща първата купонна дата след датата на сделката. Форматирайте резултата като дата.

Синтаксис

COUPNCD(Сделка; Падеж; Честота [; Основа])

Сделка е датата на закупуване на ценната книга.

Падеж е датата на падежа на ценната книга, когато срокът й изтича.

Честота е броят на купонните плащания за една година (1, 2 или 4).

Основа (незадължителен) се избира измежду няколко фиксирани възможности и указва как да се изчислява годината.

Основа

Пресмятане

0 или липсва

Американски метод (NASD) – 12 месеца с по 30 дни

1

Точен брой дни в месеците, точен брой дни в година

2

Точен брой дни в месеца, годината има 360 дни

3

Точен брой дни в месеца, годината има 365 дни

4

Европейски метод, 12 месеца по 30 дни всеки


Пример

Ценна книга е купена на 25.01.2001 г., а падежът й е на 15.11.2001 г. Лихвата се изплаща на полугодие (честотата е 2). Годишната база е „дневен баланс“ (Основа = 3). Коя е следващата дата за плащане?

=COUPNCD("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) връща 2001-05-15.

COUPNUM

Връща броя на купоните (изплащанията на лихва) между датата на сделката и датата на падежа.

Синтаксис

COUPNUM(Сделка; Падеж; Честота [; Основа])

Сделка е датата на закупуване на ценната книга.

Падеж е датата на падежа на ценната книга, когато срокът й изтича.

Честота е броят на купонните плащания за една година (1, 2 или 4).

Основа (незадължителен) се избира измежду няколко фиксирани възможности и указва как да се изчислява годината.

Основа

Пресмятане

0 или липсва

Американски метод (NASD) – 12 месеца с по 30 дни

1

Точен брой дни в месеците, точен брой дни в година

2

Точен брой дни в месеца, годината има 360 дни

3

Точен брой дни в месеца, годината има 365 дни

4

Европейски метод, 12 месеца по 30 дни всеки


Пример

Ценна книга е купена на 25.01.2001 г., а падежът й е на 15.11.2001 г. Лихвата се изплаща на полугодие (честотата е 2). Годишната база е „дневен баланс“ (Основа = 3). Колко са купонните дати?

=COUPNUM("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) връща 2.

COUPPCD

Връща купонната дата преди датата на сделката. Форматирайте резултата като дата.

Синтаксис

COUPPCD(Сделка; Падеж; Честота [; Основа])

Сделка е датата на закупуване на ценната книга.

Падеж е датата на падежа на ценната книга, когато срокът й изтича.

Честота е броят на купонните плащания за една година (1, 2 или 4).

Основа (незадължителен) се избира измежду няколко фиксирани възможности и указва как да се изчислява годината.

Основа

Пресмятане

0 или липсва

Американски метод (NASD) – 12 месеца с по 30 дни

1

Точен брой дни в месеците, точен брой дни в година

2

Точен брой дни в месеца, годината има 360 дни

3

Точен брой дни в месеца, годината има 365 дни

4

Европейски метод, 12 месеца по 30 дни всеки


Пример

Ценна книга е купена на 25.01.2001 г., а падежът й е на 15.11.2001 г. Лихвата се изплаща на полугодие (честотата е 2). Годишната база е „дневен баланс“ (Основа = 3). Коя е била купонната дата преди покупката?

=COUPPCD("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) връща 2000-15-11.

FV

Връща бъдещата стойност на инвестиция на базата на периодични постоянни плащания и постоянна лихва.

Синтаксис

FV(Лихва; БрПер; Пл [ ; [ НС ] [ ; Тип ] ])

Лихва е лихвеният процент за един период.

БрПер е общият брой периоди на плащане.

Пл е плащането, извършвано на всеки период.

НС (незадължителен) е текущата стойност на поредицата от плащания.

Тип (незадължителен) указва дали плащанията са дължими в началото или в края на всеки период.

Във функциите на LibreOffice Calc параметрите, отбелязани като „незадължителни“, могат да се пропускат само ако след тях не следват още параметри. Например, ако функцията приема четири параметъра, от които последните два са незадължителни, можете да изпуснете четвъртия параметър или третия и четвъртия, но не и само третия.

Пример

Търсим крайната стойност на инвестиция, ако лихвеният процент е 4%, периодът на плащанията е 2 години и периодичното плащане е 750 парични единици. Настоящата стойност на инвестицията е 2500 парични единици.

=FV(4%; 2; 750; 2500) = -4234,00 парични единици. Крайната стойност на инвестицията е 4234,00 парични единици.

FVSCHEDULE

Изчислява натрупаната стойност на даден начален капитал след прилагане на последователност от сложни лихви.

Синтаксис

FVSCHEDULE(ОснКапитал; Разписание)

ОснКапитал е началният капитал.

Разписание е поредица от лихви, например област като H3:H5 или списък (вижте примера).

note

Тази функция игнорира текстовете и празните клетки в диапазон с данни. Ако подозирате, че резултатът ѝ е погрешен, потърсете текст в диапазоните с данни. За да осветите текстовото съдържание в диапазон с данни, използвайте функционалността за осветяване на стойности.


Пример

1000 парични единици са инвестирани за три години. Годишните лихви са 3%, 4% и 5%. Каква е стойността след три години?

=FVSCHEDULE(1000;{0,03;0,04;0,05}) връща 1124,76.

INTRATE

Изчислява годишния лихвен процент при придобиване на ценна книга на инвестиционна стойност и продаването й на погасителна стойност. Не се начислява лихва.

Синтаксис

INTRATE(Сделка; Падеж; Инвестиция; ПогСтойност [; Основа])

Сделка е датата на закупуване на ценната книга.

Падеж е датата на падежа на ценната книга, когато срокът й изтича.

Инвестиция е сумата, инвестирана в ценната книга.

ПогСтойност е цената при продажба.

Основа (незадължителен) се избира измежду няколко фиксирани възможности и указва как да се изчислява годината.

Основа

Пресмятане

0 или липсва

Американски метод (NASD) – 12 месеца с по 30 дни

1

Точен брой дни в месеците, точен брой дни в година

2

Точен брой дни в месеца, годината има 360 дни

3

Точен брой дни в месеца, годината има 365 дни

4

Европейски метод, 12 месеца по 30 дни всеки


Пример

Една картина е закупена на 15.01.1990 г. за 1 милион и е продадена на 05.05.2002 г. за 2 милиона. Годишната база е „дневен баланс“ (Основа = 3). Каква е средната годишна лихва?

=INTRATE("1990-01-15"; "2002-05-05"; 1000000; 2000000; 3) връща 8,12%.

IPMT

Изчислява периодичното лихвено плащане за инвестиция с регулярни плащания и постоянен лихвен процент.

Синтаксис

IPMT(Лихва; Период; БрПер; НС [; БС [; Тип]])

Лихва е лихвеният процент за един период.

Период е периодът, за който се изчислява лихвата. Ако се изчислява лихвата за последния период, Период = БрПер.

БрПер е общият брой на периодите, през които се изплаща анюитет.

НС е текущата парична стойност на последователността от плащания.

БС (незадължителен) е желаната бъдеща стойност в края на периодите.

Тип указва дали плащанията са дължими в началото или в края на всеки период.

Пример

Каква е лихвата през петия период (година), ако постоянната лихвена ставка е 5%, а настоящата стойност е 15 000 парични единици? Общият срок на анюитета е седем години.

=IPMT(5%; 5; 7; 15000) = -352,97 парични единици. Натрупаната лихва за петия период (година) е 352,97 парични единици.

NPER

Връща броя периоди за инвестиция на базата на периодични постоянни плащания и постоянна лихва.

Синтаксис

NPER(Лихва; Пл; НС [ ; [ БС ] [ ; Тип ] ])

Лихва е лихвеният процент за един период.

Пл е постоянният анюитет, плащан на всеки период.

НС е текущата стойност на поредицата от плащания.

БС (незадължителен) е бъдещата стойност, която ще бъде достигната в края на последния период.

Тип (незадължителен) указва дали плащанията са дължими в началото или в края на всеки период.

Във функциите на LibreOffice Calc параметрите, отбелязани като „незадължителни“, могат да се пропускат само ако след тях не следват още параметри. Например, ако функцията приема четири параметъра, от които последните два са незадължителни, можете да изпуснете четвъртия параметър или третия и четвъртия, но не и само третия.

Пример

Колко периода на плащане съответстват на лихва от 6%, периодично плащане от 153,75 парични единици и настояща стойност от 2600 парични единици?

=NPER(6%; 153,75; 2600) = -12,02. Периодът на плащане покрива 12,02 периода.

ODDFPRICE

Изчислява цената за 100 парични единици номинална стойност на ценна книга с нерегулярен първи период.

Синтаксис

ODDFPRICE(Сделка; Падеж; ДатаНаИздаване; ПървиКупон; Лихва; Доходност; ПогСтойност; Честота [; Основа])

Сделка е датата на закупуване на ценната книга.

Падеж е датата на падежа на ценната книга, когато срокът й изтича.

ДатаНаИздаване е датата на издаването на ценната книга.

ПървиКупон е датата на първия купон на ценната книга.

Лихва е годишният лихвен процент.

Доходност е годишната доходност на ценната книга.

ПогСтойност е погасителната стойност на книгата за 100 парични единици от номиналната стойност.

Честота е броят на купонните плащания за една година (1, 2 или 4).

Основа (незадължителен) се избира измежду няколко фиксирани възможности и указва как да се изчислява годината.

Основа

Пресмятане

0 или липсва

Американски метод (NASD) – 12 месеца с по 30 дни

1

Точен брой дни в месеците, точен брой дни в година

2

Точен брой дни в месеца, годината има 360 дни

3

Точен брой дни в месеца, годината има 365 дни

4

Европейски метод, 12 месеца по 30 дни всеки


ODDFYIELD

Изчислява доходността на ценна книга с нерегулярен първи период.

Синтаксис

ODDFYIELD(Сделка; Падеж; ДатаНаИздаване; ПървиКупон; Лихва; Цена; ПогСтойност; Честота [; Основа])

Сделка е датата на закупуване на ценната книга.

Падеж е датата на падежа на ценната книга, когато срокът й изтича.

ДатаНаИздаване е датата на издаването на ценната книга.

ПървиКупон е датата на първия купон на ценната книга.

Лихва е годишният лихвен процент.

Цена е цената на ценната книга.

ПогСтойност е погасителната стойност на книгата за 100 парични единици от номиналната стойност.

Честота е броят на купонните плащания за една година (1, 2 или 4).

Основа (незадължителен) се избира измежду няколко фиксирани възможности и указва как да се изчислява годината.

Основа

Пресмятане

0 или липсва

Американски метод (NASD) – 12 месеца с по 30 дни

1

Точен брой дни в месеците, точен брой дни в година

2

Точен брой дни в месеца, годината има 360 дни

3

Точен брой дни в месеца, годината има 365 дни

4

Европейски метод, 12 месеца по 30 дни всеки


ODDLPRICE

Изчислява цената за 100 парични единици номинална стойност на ценна книга с нерегулярен последен период.

Синтаксис

ODDLPRICE(Сделка; Падеж; ПослКупон; Лихва; Доходност; ПогСтойност; Честота [; Основа])

Сделка е датата на закупуване на ценната книга.

Падеж е датата на падежа на ценната книга, когато срокът й изтича.

ПослКупон е датата на последния купон на ценната книга.

Лихва е годишният лихвен процент.

Доходност е годишната доходност на ценната книга.

ПогСтойност е погасителната стойност на книгата за 100 парични единици от номиналната стойност.

Честота е броят на купонните плащания за една година (1, 2 или 4).

Основа (незадължителен) се избира измежду няколко фиксирани възможности и указва как да се изчислява годината.

Основа

Пресмятане

0 или липсва

Американски метод (NASD) – 12 месеца с по 30 дни

1

Точен брой дни в месеците, точен брой дни в година

2

Точен брой дни в месеца, годината има 360 дни

3

Точен брой дни в месеца, годината има 365 дни

4

Европейски метод, 12 месеца по 30 дни всеки


Пример

Датата на сделката е 7 февруари 1999 г., датата на падежа е 15 юни 1999 г., дата на последния купон е 15 октомври 1998 г. Лихвеният процент е 3,75%, доходността е 4,05%, погасителната стойност е 100 парични единици, плащанията са на половин година, т.е. 2, а годишната база е 0.

Цената за 100 парични единици от стойността на ценна книга с нерегулярен последен период се изчислява както следва:

=ODDLPRICE("1999-02-07"; "1999-06-15"; "1998-10-15"; 0,0375; 0,0405; 100; 2; 0) връща 99,87829.

ODDLYIELD

Изчислява доходността на ценна книга с нерегулярен последен период.

Синтаксис

ODDLYIELD(Сделка; Падеж; ПослКупон; Лихва; Цена; ПогСтойност; Честота [; Основа])

Сделка е датата на закупуване на ценната книга.

Падеж е датата на падежа на ценната книга, когато срокът й изтича.

ПослКупон е датата на последния купон на ценната книга.

Лихва е годишният лихвен процент.

Цена е цената на ценната книга.

ПогСтойност е погасителната стойност на книгата за 100 парични единици от номиналната стойност.

Честота е броят на купонните плащания за една година (1, 2 или 4).

Основа (незадължителен) се избира измежду няколко фиксирани възможности и указва как да се изчислява годината.

Основа

Пресмятане

0 или липсва

Американски метод (NASD) – 12 месеца с по 30 дни

1

Точен брой дни в месеците, точен брой дни в година

2

Точен брой дни в месеца, годината има 360 дни

3

Точен брой дни в месеца, годината има 365 дни

4

Европейски метод, 12 месеца по 30 дни всеки


Пример

Датата на сделката е 20 април 1999 г., датата на падежа е 15 юни 1999 г., дата на последния купон е 15 октомври 1998 г. Лихвеният процент е 3,75%, цената е 99,875 парични единици, погасителната стойност е 100 парични единици, плащанията са на половин година, т.е. 2, а годишната база е 0.

Доходността на ценната книга с нерегулярен последен период се изчислява както следва:

=ODDLYIELD("1999-04-20"; "1999-06-15"; "1998-10-15"; 0,0375; 99,875; 100; 2; 0) връща 0,044873 или 4,4873%.

RATE

Връща постоянния лихвен процент за един период от анюитет.

Синтаксис

RATE(БрПер; Пл; НС [ ; [ БС ] [ ; [ Тип ] [ ; Предположение ] ] ])

БрПер е общият брой периоди на плащане.

Пл е плащането с постоянен размер, извършвано на всеки период.

НС е текущата парична стойност на последователността от плащания.

БС (незадължителен) е бъдещата стойност, която ще бъде постигната в края на периодичните плащания.

Тип (незадължителен) указва дали плащанията са дължими в началото или в края на всеки период.

Предположение (незадължителен) е предположение за резултата от итеративното изчисление.

Във функциите на LibreOffice Calc параметрите, отбелязани като „незадължителни“, могат да се пропускат само ако след тях не следват още параметри. Например, ако функцията приема четири параметъра, от които последните два са незадължителни, можете да изпуснете четвъртия параметър или третия и четвъртия, но не и само третия.

Пример

Търси се лихвеният процент за 3 периода, ако регулярно се изплащат по 10 парични единици и текущата парична стойност е 900 парични единици.

=RATE(3;-10; 900) = -75,63%, или лихвата е 75,63%.

RRI

Изчислява лихвения процент, който представя нормата на печалба от инвестиция.

Синтаксис

RRI(П; НС; БС)

П е броят периоди за изчисляване на лихвата.

НС е текущата стойност – депозираната сума или текущата парична стойност на имущество. Вложената сума трябва да бъде положителна стойност (не 0 или по-малко).

БС е желаната парична стойност на инвестицията.

Пример

Трябва да се изчисли нормата на печалба за четири периода (години), ако настоящата стойност е 7500 парични единици, а бъдещата – 10 000 парични единици.

=RRI(4; 7500; 10000) = 7,46%

За да нарасне стойността от 7500 до 10 000 парични единици, нормата на печалба трябва да бъде 7,46%,

VDB

Връща амортизацията на актив за зададен или частичен период по метод с намаляващ остатък.

Синтаксис

VDB(ОтчСтойност; ЛиквСтойност; Срок; Начало; Край [; Коефициент [; БезПревкл]])

ОтчСтойност е отчетната стойност на актива.

ЛиквСтойност е ликвидационната стойност на актива в края на амортизационния срок.

Срок е броят периоди, за който активът се обезценява.

Начало е началният период за изчисляване на амортизацията, в същите единици за време като срока.

Начало е крайният период за изчисляване на амортизацията.

Коефициент (незадължителен) е множителят за амортизационните отчисления. Коефициент 2 означава удвояване на отчисленията.

БезПревкле незадължителен параметър. БезПревкл = 0 означава превключване към линеен метод. При БезПревкл = 1 няма превключване.

Във функциите на LibreOffice Calc параметрите, отбелязани като „незадължителни“, могат да се пропускат само ако след тях не следват още параметри. Например, ако функцията приема четири параметъра, от които последните два са незадължителни, можете да изпуснете четвъртия параметър или третия и четвъртия, но не и само третия.

Пример

Небходимо е да се изчисли амортизацията по метода с двойно намаляващ остатък за даден период, ако началната стойност на актива е 35 000 парични единици, а ликвидационната стойност – 7500 парични единици. Амортизационният срок е 3 години. Амортизацията се изчислява за периодите с номера от 10 до 20.

=VDB(35000; 7500; 36; 10; 20; 2) = 8603,80 парични единици. Амортизацията за времето между 10-ия и 20-ия период е 8603,80 парични единици.

XIRR

Изчислява вътрешната норма на печалба за списък от плащания, извършвани на различни дати. Изчислението се извършва с годишна база от 365 дни, без специална обработка на високосните години.

Ако плащанията се извършват през равномерни интервали, използвайте функцията IRR.

Синтаксис

XIRR(Стойности; Дати [; Предположение])

Стойности и Дати са поредица от плащания и поредица от съответните им дати. Първата двойка дати определя началото на разписанието за плащанията. Всички останали дати трябва да са по-късни, но не е необходимо да са сортирани по ред. Сред стойностите трябва да има поне една положителна и една отрицателна.

Предположение (незадължителен) е предположение за вътрешната норма на печалба. Подразбира се 10%.

note

Тази функция игнорира текстовете и празните клетки в диапазон с данни. Ако подозирате, че резултатът ѝ е погрешен, потърсете текст в диапазоните с данни. За да осветите текстовото съдържание в диапазон с данни, използвайте функционалността за осветяване на стойности.


Пример

Изчисляване на вътрешната норма на печалба за следните пет плащания (датите са във формат ISO 8601):

A

B

C

1

2001-01-01

-10000

Получени

2

2001-02-01

2000

Платени

3

2001-03-15

2500

4

2001-05-12

5000

5

2001-08-10

1000


=XIRR(B1:B5; A1:A5; 0,1) връща 0,1828, или 18,28%.

XNPV

Изчислява настоящата нетна стойност на списък от плащания, извършвани на различни дати. Изчислението се извършва с годишна база от 365 дни, без специална обработка на високосните години.

Ако плащанията се извършват през равномерни интервали, използвайте функцията NPV.

Синтаксис

XNPV(Лихва; Стойности; Дати)

Лихва е вътрешната норма на печалба за паричните потоци.

Стойности и Дати са поредица от плащания и поредица от съответните им дати. Първата двойка дати определя началото на разписанието за плащанията. Всички останали дати трябва да са по-късни, но не е необходимо да са сортирани по ред. Сред стойностите трябва да има поне една положителна и една отрицателна.

Пример

Необходимо е да се изчисли настоящата нетна стойност на горните пет плащания при вътрешна норма на печалба от 6%.

=XNPV(0,06; B1:B5; A1:A5) връща 323,02.

Обратно към Финансови функции, първа част

Обратно към Финансови функции, втора част

Функции по категория

Моля, подкрепете ни!