Статистически функции

Тази категория съдържа статистическите функции.

За достъп до тази команда...

Вмъкване - Функция - Категория Статистически


В някои от примерите се използва следната таблица с данни:

C

D

2

Стойност на x

Стойност на y

3

-5

-3

4

-2

0

5

-1

1

6

0

3

7

2

4

8

4

6

9

6

8


Статистическите функции са описани в следните подраздели.

Статистически функции, първа част

Статистически функции, втора част

Статистически функции, трета част

Статистически функции, четвърта част

Статистически функции, пета част

Моля, подкрепете ни!