Функция

Отваря Помощника за функции, с чиято помощ можете да създавате формули интерактивно.

Преди да стартирате помощника, изберете клетка или диапазон от клетки в текущия лист, за да определите позицията, на която ще бъде вмъкната формулата.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Вмъкване - Функция.

От интерфейса с раздели:

В менюто Вмъкване на раздела Вмъкване изберете Функция.

От лентите с инструменти:

Икона на помощника за функции

Помощник за функции

От клавиатурата:

+ F2


note

Можете да изтеглите пълната спецификация ODFF (OpenDocument Format Formula, формули за формата OpenDocument) от уебсайта на OASIS.


Помощникът за функция има два раздела: Функции служи за създаване на формула, а Структура – за проверка на строежа на формулата.

Раздел Функции

Търсене

Търси по част от името на функция.

Категория

Изброява всички категории, в които са разпределени функциите. Изберете категория, за да видите съответните функции в списъчното поле по-долу. Изберете „Всички“, за да видите всички функции в азбучен ред независимо от категориите. „Най-скоро използвани“ съдържа последните използвани от вас функции.

Можете да прегледате пълния списък на категориите и функциите.

Функция

Показва функциите от избраната категория. Щракнете двукратно, за да изберете функция. Единичното щракване показва кратко описание на функцията.

Масив

Указва, че избраната функция ще бъде вмъкната в избрания диапазон от клетки като формула за масиви. Формулите на масиви действат върху групи от клетки. Всяка клетка в масива съдържа формулата не като копие, а като обща формула, споделяна между всички клетки от матрицата.

Настройката Масив е същата като командата +Shift+Enter, с която се въвеждат и потвърждават формули в листа. Формулата се вмъква като матрична формула, отбелязана с фигурни скоби: { }.

note

Максималният размер на област – масив е 128 на 128 клетки.


Полета за въвеждане на аргументи

Когато щракнете двукратно върху функция, в дясната част на диалоговия прозорец се появяват полетата за въвеждане на аргументи. За да изберете като аргумент обръщение към клетка, щракнете директно в клетката или плъзнете курсора през желаната област в листа, задържайки бутона на мишката. Освен това можете да въвеждате числови и други стойности или обръщения направо в съответното поле на диалоговия прозорец. При въвеждане на дати се уверете, че използвате правилния формат. Натиснете OK, за да вмъкнете резултата в електронната таблица.

Свиване / Разгръщане

Щракнете върху иконата Свиване, за да смалите диалоговия прозорец до размера на входното поле. Така е по-лесно да маркирате нужното обръщение в листа. При това иконата автоматично се превръща в икона Разгръщане. Щракнете върху нея, за да върнете първоначалния размер на диалоговия прозорец.

Диалоговият прозорец се минимизира автоматично, когато щракнете в листа с мишката. След като отпуснете бутона на мишката, диалоговият прозорец се възстановява и областта на обръщението, дефинирана с мишката, се откроява в документа със синя рамка.

Икона за свиване

Свиване

Икона за разгръщане

Разгръщане

Резултат от функция

Веднага след като въведете аргументите, се изчислява резултатът на функцията. Полето за резултат ви уведомява дали изчислението може да бъде извършено с дадените аргументи. Ако резултатът е грешка, се показва съответният код за грешка.

Имената на задължителните аргументи са отбелязани с получер шрифт.

f(x) (зависи от избраната функция)

Позволява достъп до подчинено ниво от помощника за функции. Така може в една функция да се вложи друга на мястото на стойност или обръщение.

Аргумент/Параметър/Обръщение към клетка (зависи от избраната функция)

Броят на видимите текстови полета зависи от функцията. Въведете аргументите направо в полетата за аргументи или чрез щракване върху клетки в таблицата.

Резултат

Показва резултата от изчислението или съобщение за грешка.

Формула

Показва създадената формула. Въведете данните директно или създайте формулата чрез помощника.

Назад

Премества фокуса назад през компонентите на формулата, маркирайки ги.

tip

За да изберете конкретна функция от сложна формула, съдъраща няколко функции, щракнете двукратно върху функцията в прозореца с формулата.


Напред

Премества фокуса напред през компонентите на формулата в прозореца ѝ. Този бутон може да се използва и за задаване на функции за формулата. Ако изберете функция и натиснете Напред, избраното се показва в прозореца с формулата.

tip

Щракнете двукратно върху функция в прозореца за избор, за да я прехвърлите в прозореца с формулата.


OK

Приключва помощника за функции и прехвърля формулата в избраните клетки.

Отказ

Затваря диалоговия прозорец, без да бъде създадена формула.

Раздел Структура

На тази страница можете да видите структурата на формулата.

note

Ако стартирате помощника за функции докато курсорът е върху клетка, която вече съдържа функция, ще се отвори разделът Структура, който показва строежа на текущата формула.


Структура

Показва йерархично представяне на текущата функция. Можете да скривате или показвате аргументите с щракване върху знака плюс или минус отляво.

note

Сините точки означават въведени аргументи. Червените точки означават неправилни типове данни. Например, ако за аргумент на функцията SUM е въведен текст, той ще бъде показан с червено, тъй като SUM позволява само числови аргументи.


Моля, подкрепете ни!