Вмъкване на лист от файл

Вмъква лист от друг файл с електронна таблица.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Лист - Вмъкване на лист от файл.

От интерфейса с раздели:

Изберете Вмъкване - Вмъкване на лист - От файл.

В менюто Вмъкване на раздела Вмъкване изберете Вмъкване на лист от файл.

От лентата за навигация в листовете:

Изберете Вмъкване на лист - От файл.

От лентите с инструменти:

Икона за вмъкване на лист от файл

Вмъкване на лист от файл


  1. Намерете електронната таблица чрез диалоговия прозорец Файл - Отваряне.

  2. В диалоговия прозорец Вмъкване на лист изберете листа, който желаете да вмъкнете.

Моля, подкрепете ни!