Вмъкване на лист

Определя настройките за вмъкване на нов лист. Можете да създадете нов лист или да вмъкнете съществуващ лист от файл.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Лист - Вмъкване на лист.

От интерфейса с раздели:

Изберете Оформление - Вмъкване на лист.

Изберете Вмъкване - Вмъкване на лист.

От лентата за навигация в листовете:

Изберете Вмъкване на лист.

От лентите с инструменти:

Икона за вмъкване на лист

Вмъкване на лист


Позиция

Указва къде в документа ще бъде вмъкнат новият лист.

Преди текущия лист

Вмъква нов лист точно преди текущия.

След текущия лист

Вмъква нов лист точно след текущия.

Лист

Указва къде в документа ще бъде вмъкнат нов или съществуващ лист.

Нов лист

Създава нов лист. Въведете име за листа в полето Име. Разрешените знаци са букви, цифри, интервали и долна черта.

Брой листове

Задава броя на листовете, които да бъдат създадени.

Име

Задава името на новия лист.

Преименуване на листи

От файл

Вмъква лист от съществуващ файл в текущия документ.

Преглед

Отваря диалогов прозорец за избор на файл.

Налични листове

Ако сте избрали файл чрез бутона Преглед, листовете от него се показват в списъчното поле. Под него се показва пътят на файла. Изберете от списъка листа, който да бъде вмъкнат.

Връзка

Отметнете, ако желаете да вмъкнете листа като връзка вместо като копие. Връзките могат да се обновяват, за да се покаже текущото съдържание.

Моля, подкрепете ни!