Вмъкване на колони

Служи за вмъкване на колони вляво или вдясно от активната клетка. Вмъкват се толкова нови колони, колкото са избрани в момента. Ако няма избрани, се вмъква една колона. Съществуващите колони се изместват надясно.

Колони преди

Вмъква нова колона преди активната клетка.

За достъп до тази команда...

Изберете Лист - Вмъкване на колони - Колони преди.


Колони след

Вмъква нова колона след активната клетка.

За достъп до тази команда...

Изберете Лист - Вмъкване на колони - Колони след.


Моля, подкрепете ни!