Вмъкване на колони

Служи за вмъкване на колони вляво или вдясно от активната клетка. Вмъкват се толкова нови колони, колкото са избрани в момента. Ако няма избрани, се вмъква една колона. Съществуващите колони се изместват надясно.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Лист - Вмъкване на колони.

От интерфейса с раздели:

Изберете Начало - Колона.

Изберете Оформление - Колона.

От лентите с инструменти:

Икона за вмъкване на колона

Вмъкване на колони


Колони преди

Вмъква колона преди колоната, в която се намира курсорът.

Колони след

Вмъква колона след колоната, в която се намира курсорът.

Моля, подкрепете ни!