Вмъкване на редове

Служи за вмъкване на редове над или под активната клетка. Вмъкват се толкова нови редове, колкото са избрани в момента. Ако няма избрани, се вмъква един ред. Съществуващите редове се изместват надолу.

Редове отгоре

Вмъква нов ред над активната клетка.

За достъп до тази команда...

Изберете Лист - Вмъкване на редове - Редове отгоре.


Редове отдолу

Вмъква нов ред под активната клетка.

За достъп до тази команда...

Изберете Лист - Вмъкване на редове - Редове отдолу.


Моля, подкрепете ни!