Вмъкване на клетки

Отваря диалоговия прозорец Вмъкване на клетки, чрез който можете да вмъквате нови клетки според зададени от вас настройки. За да изтривате клетки, изберете Редактиране - Изтриване на клетки.

За достъп до тази команда...

Изберете Лист - Вмъкване на клетки.

Изберете Изглед - Ленти с инструменти и включете лентата Вмъкване на клетки:

Икона

Вмъкване на клетки


Избрано

Тази област съдържа настройките за вмъкване на клетки в лист. Количеството и позицията на клетките се задава чрез предварително избиране на област от клетки в листа.

Изместване на клетките надолу

При вмъкването на клетки премества съдържанието на избрания диапазон надолу.

Икона

Вмъкване на клетки надолу

Изместване на клетките надясно

При вмъкването на клетки премества съдържанието на избраната област надясно.

Икона

Вмъкване на клетки надясно

Цял ред

Вмъква цял ред. Позицията на реда се определя от селекцията в листа. Броят на вмъкнатите редове зависи от броя на избраните. Съдържанието на оригиналните редове се премества надолу.

Икона

Вмъкване на редове

Цяла колона

Вмъква цяла колона. Броят на вмъкнатите колони се определя от броя на избраните. Съдържанието на оригиналните колони се премества надясно.

Икона

Вмъкване на колони

Моля, подкрепете ни!