Insert Cells

Opens the Insert Cells dialog, in which you can insert new cells according to the options that you specify.

You can delete cells by choosing Sheet - Delete Cells.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Лист - Вмъкване на клетки.

От интерфейса с раздели:

Choose Insert - Insert Cells.

От лентите с инструменти:

Icon Insert Cells

Вмъкване на клетки

От клавиатурата:

+ "+"


Избрано

Тази област съдържа настройките за вмъкване на клетки в лист. Количеството и позицията на клетките се задава чрез предварително избиране на област от клетки в листа.

Изместване на клетките надолу

Inserts cells and moves the contents of the selected range downward.

Изместване на клетките надясно

Inserts cells and moves the contents of the selected range to the right.

Цял ред

Вмъква цял ред. Позицията на реда се определя от селекцията в листа. Броят на вмъкнатите редове зависи от броя на избраните. Съдържанието на оригиналните редове се премества надолу.

tip

This command is equivalent to Rows Above.


Цяла колона

Вмъква цяла колона. Броят на вмъкнатите колони се определя от броя на избраните. Съдържанието на оригиналните колони се премества надясно.

tip

This command is equivalent to Columns Before.


Моля, подкрепете ни!