Разделител на колони

Вмъква разделител на колони (вертикален разделител на страници) вляво от избраната клетка.

Ръчният разделител на редове се обозначава с тъмносиня вертикална линия.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Лист - Вмъкване разделител на страници - Разделител на колони.

От интерфейса с раздели:

В менюто Оформление на раздела Оформление изберете Разделител на колони.

От лентите с инструменти:

Икона за вмъкване разделител на колони

Вмъкване на разделител за колони


Моля, подкрепете ни!