Разделител на колони

Вмъква разделител на колони (вертикален разделител на страници) вляво от избраната клетка.

Ръчният разделител на редове се обозначава с тъмносиня вертикална линия.

За достъп до тази команда...

Изберете Лист - Вмъкване разделител на страници - Разделител на колони.


Моля, подкрепете ни!