Вмъкване разделител на страници

Тази команда служи за вмъкване на ръчни разделители на редове или колони, така че данните ви да се отпечатат правилно. Можете да вмъкнете хоризонтален разделител на страници над активната клетка или вертикален разделител вдясно от нея.

Изберете Лист - Изтриване разделител на страници, за да премахнете зададените ръчно разделители.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Лист - Вмъкване разделител на страници.


Разделител на редове

Вмъква разделител на редове (хоризонтален разделител на страници) над избраната клетка.

Разделител на колони

Вмъква разделител на колони (вертикален разделител на страници) вляво от избраната клетка.

Моля, подкрепете ни!