Разделители на страници

В листа се показват разделянето на страници и диапазоните за печат.

Изберете Изглед - Нормален, за да изключите този режим.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Изглед - Разделители на страници.

От интерфейса с раздели:

Изберете Изглед - Разделители на страници.

В менюто Изглед на раздела Изглед изберете Разделители на страници.

От лентите с инструменти:

Икона за разделители на страници

Разделители на страници


Отпечатване на детайлите на лист

Определяне на броя на страниците за отпечатване

Контекстното меню в изгледа с разделители на страници съдържа функции за редактиране на разделителите, включително следните:

Изтриване на разделителите на страници

Изтрива всички ръчни разделители в текущия лист.

Добавяне на диапазон за печат

Добавя избраните клетки към диапазоните за отпечатване.

Моля, подкрепете ни!