Лента за формули

Скрива или показва лентата за формули, която служи за въвеждане и редактиране на формули. Тази лента е най-важният инструмент при работа с електронни таблици.

За да скриете лентата за формули, махнете отметката пред командата.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Изглед - Лента за формули.

От интерфейса с раздели:

Изберете Изглед - Лента за формули.

В менюто Изглед на раздела Изглед изберете Лента за формули.

От лентите с инструменти:

Икона на лентата за формули

Лента за формули


Ако лентата за формули е скрита, все пак можете да редактирате клетките, включвайки режима на редактиране с F2. След редактирането на клетки потвърдете промените с Enter или ги отхвърлете с Esc. Esc също така прекратява режима на редактиране.

Моля, подкрепете ни!