Лента Формули

Скрива или показва лентата Формули, която служи за въвеждане и редактиране на формули. Тази лента е най-важният инструмент при работа с електронни таблици.

За да скриете лентата Формули, махнете отметката пред командата.

За достъп до тази команда...

Изберете Изглед - Лента Формули или Изглед - Ленти с инструменти - Лента Формули.


Ако лентата за формули е скрита, все пак можете да редактирате клетките, включвайки режима на редактиране с F2. След редактирането на клетки потвърдете промените с Enter или ги отхвърлете с Esc. Esc също така прекратява режима на редактиране.

Моля, подкрепете ни!