Заглавия на редове и колони

Показва заглавията на редове и колони.

За достъп до тази команда...

Изберете Изглед - Заглавия на редове и колони.


Моля, подкрепете ни!