Избор на листове

Избира няколко листа.

Избрани листове

Изброява листовете в текущия документ. За да изберете лист, използвайте клавишите със стрелки нагоре и надолу. За да добавите лист към селекцията, задръжте , докато натискате клавишите със стрелки, след което натиснете клавиша за интервал. За да изберете диапазон от листове, задръжте Shift, докато натискате клавишите със стрелки.

Моля, подкрепете ни!