Местене или копиране на лист

Премества или копира лист на друго място в документа или в друг документ.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Лист - Местене или копиране на лист.

От лентата за навигация в листовете:

Изберете Местене или копиране на лист.

От лентите с инструменти:

Икона за местене или копиране на лист

Местене или копиране на лист


Икона Внимание

Когато копирате и поставяте клетки със стойности – дати между различни електронни таблици, и двата документа трябва да са настроени с една и съща базова дата. Ако настройките са различни, показваните дати също ще се различават!


Към документ

Указва къде ще бъде преместен или копиран текущият лист. Изберете - нов документ -, ако желаете да създадете ново местоположение за копирания или преместван лист.

Вмъкване преди

Текущият лист ще бъде преместен или копиран пред избрания. Настройката - преместване в крайна позиция - поставя текущия лист последен.

Копиране

Указва, че листът трябва да бъде копиран. Ако не е отметнато, листът се премества. Подразбираната операция е преместване.

Моля, подкрепете ни!