Изтриване на лист

Изтрива текущия лист или избраните листове.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Лист - Изтриване на лист.

От лентата за навигация в листовете:

Изберете Изтриване на лист.

От лентите с инструменти:

Икона за изтриване на лист

Изтриване на лист


note

Не можете да изтриете лист, когато е включена настройката Редактиране - Следене на промените - Регистриране.


Не можете да изтриете всички листове на документа. В него трябва да има поне един лист.

Показва се диалог с подкана за потвърждаване на изтриването.

Моля, подкрепете ни!