Изтриване на лист

Изтрива текущия лист след запитване за потвърждение.

За достъп до тази команда...

Изберете Лист - Изтриване на лист.

Отворете контекстното меню за лист.


Икона Бележка

Не можете да изтриете лист, когато е включена настройката Редактиране - Следене на промените - Регистриране.


Да

Изтрива текущия лист.

Не

Отменя операцията. Не се извършва изтриване.

Моля, подкрепете ни!