Изтриване на клетки

Напълно изтрива избраните клетки, колони или редове. Освободеното място се запълва с клетките под или вдясно от избраните. Забележете, че избраната настройка за изтриване се запазва и се предлага отново при следващото отваряне на диалоговия прозорец.

За достъп до тази команда...

Изберете Лист - Изтриване на клетки.


Диалог за изтриване на клетки

Избрано

Настройките в тази област определят как да изглежда листът след изтриването на клетките.

Изместване на клетките нагоре

Запълва освободеното пространство с клетките под изтритите.

Изместване на клетките наляво

Запълва освободеното пространство с клетките вдясно от изтритите.

Изтриване на цели редове

След като е избрана поне една клетка, изтрива целия ред от листа.

Изтриване на цели колони

След като е избрана поне една клетка, изтрива цялата колона от листа.

Моля, подкрепете ни!