Изчистване на клетки

Задава съдържанието, което да бъде изтрито от активната клетка или от избрана област от клетки. Ако са избрани няколко листа, командата важи за всички тях.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Лист - Изчистване на клетки.

От контекстното меню:

Изберете Изчистване на съдържанието.

От лентите с инструменти:

Икона за изчистване на клетки

Изчистване на клетки

От клавиатурата:

Backspace


tip

Този диалогов прозорец се показва и при натискане на Backspace след като курсорът за клетки е активиран в листа.


tip

Ако натиснете Delete, съдържанието ще бъде изтрито без диалогов прозорец и смяна на формата.


tip

Използвайте Изрязване от лентата Стандартни, за да изтривате съдържание и формати без диалоговия прозорец.


Избрано

В тази област са изброени настройките за изтриване на съдържание.

Изтриване на всичко

Изтрива цялото съдържание на избраната област от клетки.

Текст

Изтрива само текста. Не влияе върху формати, формули, числа и дати.

Числа

Изтрива само числа. Форматите и формулите остават без промяна.

Дата и час

Изтрива дати и часове. Форматите, текстовете, числата и формулите остават непроменени.

Формули

Изтрива формули. Текстовете, числата, форматите, датите и часовете не се променят.

Коментари

Изтрива добавените в клетките коментари. Всички други елементи остават непроменени.

Формати

Изтрива приложените върху клетките форматиращи атрибути. Съдържанието на клетките не се променя.

Обекти

Изтрива обекти. Съдържанието на клетките не се променя.

Моля, подкрепете ни!