Запълване със случайни числа

Запълва диапазон от клетки с автоматично генерирани псевдослучайни числа с избраната функция на разпределение и зададените за нея параметри.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Лист - Запълване на клетки - Запълване със случайни числа,


Данни

Област от клетки

Задайте диапазона от клетки, който да се запълни със случайни числа. Ако предварително сте избрали диапазон, той ще се покаже тук.

Генератор на случайни числа

Разпределение

Функцията на разпределение за генератора на случайни числа.

Валидните функции на разпределение и параметрите им са

Разпределение

Параметри

Равномерно

 • Минимум: минималната стойност на извадката.

 • Максимум: максималната стойност на извадката.

Равномерно, цели числа

 • Минимум: минималната стойност на извадката.

 • Максимум: максималната стойност на извадката.

Нормално

 • Средно: средната стойност на нормалното разпределение.

 • Стандартно отклонение: стандартното отклонение на нормалното разпределение.

warning

Средната стойност и стандартното отклонение на генерираните числа може да не са равни на съответните параметри, въведени в диалога.


Коши

 • Медиана: медианата на данните или параметърът за изместване.

 • Сигма: параметърът за мащаб.

warning

Медианата и сигма на генерираните числа може да не са равни на данните, въведени в диалога.


Бернули

 • P-стойност: вероятността за успех.

Биномно

 • P-стойност: вероятността за успех на всеки опит.

 • Брой опити: броят отделни опити в експеримента.

Хи-квадрат

 • nu-стойност: положително цяло число, което указва броя степени на свобода.

Геометрично

 • P-стойност: вероятността за успех на всеки опит.

Отрицателно биномно

 • P-стойност: вероятността за успех на всеки опит.

 • Брой опити: броят отделни опити в експеримента.

Поасон

 • Средно: средната стойност на разпределението на Поасон.


Настройки

Зародиш по избор

Задава за начална стойност на генератора на случайни числа дадена известна стойност Зародиш.

Зародиш

Начална стойност за алгоритъма за генериране на случайни числа. Използва се за инициализиране на генератора на случайни числа, за да се възпроизведе същата поредица от псевдослучайни числа. Задайте положително цяло число (1, 2, ...), за да получите определена поредица, или оставете полето празно, ако не ви е необходима тази възможност.

Разрешено закръгляване

Закръглява числото до зададен брой дробни позиции.

Дробни позиции

Брой на дробните позиции в генерираните числа.

Моля, подкрепете ни!