Запълване на листове

Задава настройките за прехвърляне на листове или диапазони от определен лист върху същите клетки на други избрани листове.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

ИзберетеЛист - Запълване на клетки - Запълване на листове.


warning

Тази команда от менюто е активна само ако сте избрали поне два листа от документа.


За да изберете няколко листа, щракнете върху етикетите им със задържан или Shift.

За разлика от копирането на област към клипборда, можете да филтрирате определени данни и да изчислявате стойности.

Запълване на лист

Този диалог е подобен на диалога Специално поставяне, за който можете да прочетете още съвети.

Моля, подкрепете ни!