Наляво

Запълва избрана област от поне две колони със съдържанието на най-дясната клетка от областта.

За достъп до тази команда...

Изберете Лист - Запълване на клетки - Наляво.


Ако избраната област има само един ред, съдържанието на най-дясната клетка се копира във всички останали. Ако са избрани няколко колони, съдържанията на съответните десни клетки ще се копират наляво.

Моля, подкрепете ни!