Fill Left

Запълва избрана област от поне две колони със съдържанието на най-дясната клетка от областта.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Choose Sheet - Fill Cells - Fill Left.

От лентите с инструменти:

Icon Fill Left

Fill Left


Ако избраната област има само един ред, съдържанието на най-дясната клетка се копира във всички останали. Ако са избрани няколко колони, съдържанията на съответните десни клетки ще се копират наляво.

Моля, подкрепете ни!