Нагоре

Запълва избрана област от поне два реда със съдържанието на най-долната клетка от областта..

За достъп до тази команда...

Изберете Лист - Запълване на клетки - Нагоре.


Ако избраната област има само една колона, съдържанието на най-долната клетка се копира във всички останали. Ако са избрани няколко колони, съдържанията на съответните долни клетки ще се копират нагоре.

Моля, подкрепете ни!