Fill Up

Запълва избрана област от поне два реда със съдържанието на най-долната клетка от областта..

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Choose Sheet - Fill Cells - Fill Up.

От лентите с инструменти:

Icon Fill Up

Fill Up


Ако избраната област има само една колона, съдържанието на най-долната клетка се копира във всички останали. Ако са избрани няколко колони, съдържанията на съответните долни клетки ще се копират нагоре.

Моля, подкрепете ни!