Запълване надясно

Запълва избрана област от поне две колони със съдържанието на най-лявата клетка от областта.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

ИзберетеЛист - Запълване на клетки - Запълване надясно.

От лентите с инструменти:

Икона за запълване надясно

Запълване надясно


Ако избраната област има само един ред, съдържанието на най-лявата клетка се копира във всички останали. Ако са избрани няколко колони, съдържанията на съответните леви клетки ще се копират надясно.

Моля, подкрепете ни!