Надолу

Запълва избрана област от поне два реда със съдържанието на най-горната клетка от областта.

За достъп до тази команда...

Изберете Лист - Запълване на клетки - Надолу.


Ако избраната област има само една колона, съдържанието на най-горната клетка се копира във всички останали. Ако са избрани няколко колони, съдържанията на съответните горни клетки ще се копират надолу.

Моля, подкрепете ни!