Запълване на клетки

Автоматично попълва съдържание в клетки.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Лист - Запълване на клетки.


Запълване надолу

Запълва избрана област от поне два реда със съдържанието на най-горната клетка от областта.

Запълване надясно

Запълва избрана област от поне две колони със съдържанието на най-лявата клетка от областта.

Запълване нагоре

Запълва избрана област от поне два реда със съдържанието на най-долната клетка от областта..

Запълване наляво

Запълва избрана област от поне две колони със съдържанието на най-дясната клетка от областта.

Запълване на листове

Задава настройките за прехвърляне на листове или диапазони от определен лист върху същите клетки на други избрани листове.

Запълване с поредица

Автоматично създава поредица, базирана на настройките в диалоговия прозорец. Можете да определите посоката, стъпката, единиците за време и вида на поредицата.

Запълване със случайни числа

Запълва диапазон от клетки с автоматично генерирани псевдослучайни числа с избраната функция на разпределение и зададените за нея параметри.

Запълване на клетки чрез контекстните менюта

Можете да използвате отново стойностите в текущата колона, за да попълните клетката.

Моля, подкрепете ни!