Запълване

Автоматично попълва съдържание в клетки.

За достъп до тази команда...

Изберете Лист - Запълване на клетки.


Икона Бележка

Контекстните менюта на LibreOffice Calc предлагат допълнителни възможности за попълване на клетки.


Надолу

Запълва избрана област от поне два реда със съдържанието на най-горната клетка от областта.

Надясно

Запълва избрана област от поне две колони със съдържанието на най-лявата клетка от областта.

Нагоре

Запълва избрана област от поне два реда със съдържанието на най-долната клетка от областта..

Наляво

Запълва избрана област от поне две колони със съдържанието на най-дясната клетка от областта.

Лист

Задава настройките за прехвърляне на листове или диапазони от определен лист върху същите клетки на други избрани листове.

Редица

Автоматично създава поредица, базирана на настройките в диалоговия прозорец. Можете да определите посоката, стъпката, единиците за време и вида на поредицата.

Попълване на клетки чрез контекстни менюта:

Моля, подкрепете ни!