Колонтитули

Служи за задаване или форматиране на колонтитул в стил за страници.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Вмъкване - Колонтитули - Колонтитули.


Лява област

Въведете текста, който да се показва в лявата част на колонтитула.

Средна област

Въведете текста, който да се показва в средата на колонтитула.

Дясна област

Въведете текста, който да се показва в дясната част на колонтитула.

Горен/долен колонтитул

Изберете готов колонтитул от списъка.

Атрибути на текста

Отваря диалогов прозорец за задаване на формат на нов или избран текст. Диалоговият прозорец Атрибути на текста съдържа разделите Шрифт, Ефекти за шрифт и Позиция на шрифт.

Икона

Атрибути на текста

Име на файл

Вмъква в избраната област запазено място за име на файл. Щракнете, за да въведете заглавието. Щракнете и задръжте, за да изберете заглавие, име на файл или път/име на файл от подменюто. Ако не е зададено заглавие (вижте Файл - Свойства), вместо него се вмъква името на файла.

Икона

Име на файл

Име на лист

Вмъква в избраната област на колонтитула запазено място, което в действителния документ се заменя с името на листа.

Икона

Име на лист

Страница

Вмъква в избраната област на колонтитула запазено място, което се заменя с номер на страница. Това позволява последователно номериране на страниците в документа.

Икона

Страница

Страници

Вмъква в избраната област на колонтитула запазено място, което се замества с общия брой на страниците в документа.

Икона

Страници

Дата

Вмъква в избраната област на колонтитула запазено място, което се замества с текущата дата. Тя ще се повтаря в колонтитулите на всички страници от документа.

Икона

Дата

Час

Вмъква в избраната област на колонтитула запазено място, което се замества с текущия час. Той ще се повтаря в колонтитулите на всички страници от документа.

Икона

Час

Моля, подкрепете ни!