Колонтитули

Позволява ви да задавате и форматирате колонтитули.

Диалоговият прозорец Колонтитули съдържа раздели за задаване на колонтитули. За да виждате отделни раздели за колонтитулите на левите и десните страници, трябва полето Еднакъв отляво и отдясно в диалога Стил за страници да е празно.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Колонтитули.


Колонтитули

Служи за задаване или форматиране на колонтитул в използвания стил на страница.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!