Мостра за печат

Показва мостра на отпечатаната страница или затваря мострата.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Меню Файл - Мостра за печат.

От интерфейса с раздели:

Изберете Файл - Мостра за печат.

От клавиатурата:

+ Shift + O

От лентите с инструменти:

Икона за мостра за печат

Мостра за печат


Използвайте иконите от лентата Мостра за печат, за да разлиствате документа или да го отпечатате.

За превъртане през страниците можете да използвате също клавишите +Page Up и +Page Down.

Икона Бележка

Докато е активна мострата за печат, не можете да редактирате документа.


Моля, подкрепете ни!