Меню Лист

Изберете Лист - Вмъкване на редове - Редове отгоре.

Изберете Лист - Вмъкване на редове - Редове отдолу.

Изберете Лист - Вмъкване на колони - Колони преди.

Изберете Лист - Вмъкване на колони - Колони след.

Изберете Лист - Вмъкване разделител на страници.

Изберете Лист - Вмъкване разделител на страници - Разделител на редове.

Изберете Лист - Вмъкване разделител на страници - Разделител на колони.

Изберете Лист - Изтриване разделител на страници.

Изберете Лист - Изтриване разделител на страници - Разделител на редове.

Изберете Лист - Изтриване разделител на страници - Разделител на колони.

Изберете Лист - Коментари на клетки - Редактиране на коментар.

Изберете Лист - Коментари на клетки - Скриване на коментар.

Изберете Лист - Коментари на клетки - Показване на коментар.

Изберете Лист - Коментари на клетки - Изтриване на коментар.

Изберете Лист - Коментари на клетки - Изтриване на всички коментари.

Моля, подкрепете ни!