Меню Данни

Изберете Данни - Текст към колони.

Изберете Данни - Дефиниране на диапазон.

Изберете Данни - Избор на диапазон.

Изберете Данни - Сортиране....

Изберете Данни - Възходящо сортиране.

Изберете Данни - Низходящо сортиране.

Изберете раздела Данни - Сортиране - Критерии за сортиране.

В лентата Стандартни щракнете върху

Икона за възходящо сортиране

Възходящо сортиране

Икона за низходящо сортиране

Низходящо сортиране

Изберете раздела Данни - Сортиране - Настройки.

Изберете Данни - Още филтри.

Изберете Данни - Автофилтър.

В лентата Инструменти или Данни от таблица щракнете върху

Икона

Автофилтър

Изберете Данни - Още филтри - Разширен филтър....

Изберете етикета Данни - Още филтри - Стандартен филтър... - Настройки.

Изберете етикета Данни - Още филтри - Разширен филтър... - Настройки.

Изберете Данни - Още филтри - Нулиране на филтъра.

В лентата Данни от таблица щракнете върху Нулиране на филтрирането/сортирането.

Икона

Нулиране на филтрирането/сортирането

Изберете Данни - Още филтри - Скриване на автофилтъра.

Изберете Данни - Междинни суми.

Изберете раздела Данни - Междинни суми - 1ва, 2ра, 3та група.

Изберете раздела Данни - Междинни суми - Настройки.

Изберете Данни - Валидност.

Изберете раздела Данни - Валидност - Критерии.

Изберете раздела Данни - Валидност - Помощ при въвеждане.

Изберете раздела Данни - Валидност - Предупреждение за грешка.

Изберете Данни - Успоредни операции.

Изберете Данни - Консолидиране.

Изберете Данни - Групиране и план.

Изберете Данни - Групиране и план - Скрити детайли.

Изберете Данни - Групиране и план - Видими детайли.

Изберете Данни - Групиране и план - Групиране.

F12

В лентата Инструменти щракнете върху

Икона

Групиране

Изберете Данни - Групиране и план - Разгрупиране.

+F12

В лентата Инструменти щракнете върху

Икона

Разгрупиране

Изберете Данни - Групиране и план - Автоплан.

Изберете Данни - Групиране и план - Премахване на плана.

Изберете Данни - Групиране и план - Видими детайли (за някои обобщаващи таблици).

Изберете Данни - Обобщаваща таблица.

Изберете Вмъкване - Обобщаваща таблица.

Изберете Вмъкване - Обобщаваща таблица, в диалоговия прозорец Избор на източник изберете Източник на данни, регистриран в LibreOffice.

Изберете Вмъкване - Обобщаваща таблица, в диалоговия прозорец Избор на източник изберете Текуща селекция.

Изберете Вмъкване - Обобщаваща таблица, в диалоговия прозорец Избор на източник изберете Източник на данни, регистриран в LibreOffice, натиснете OK, за да видите диалоговия прозорец Избор на източник на данни.

Изберете Данни - Обобщаваща таблица - Опресняване.

Изберете Данни - Обобщаваща таблица - Изтриване.

Изберете Данни - Опресняване на диапазон.

Изберете Данни - Групиране и план - Групиране.

Моля, подкрепете ни!