Меню Инструменти

Изберете Инструменти - Детектив.

Изберете Инструменти - Детектив - Влияещи клетки.

Shift+F9

Меню Инструменти - Език - Сричкопренасяне.

Изберете Инструменти - Детектив - Скриване на влияещите клетки.

Изберете Инструменти - Детектив - Зависими клетки.

Shift+F5

Изберете Инструменти - Детектив - Скриване на зависимите клетки.

Изберете Инструменти - Детектив - Скриване на всички стрелки.

Изберете Инструменти - Детектив - Проследяване на грешка.

Изберете Инструменти - Детектив - Режим „Запълване“.

Изберете Инструменти - Детектив - Отбелязване на невалидните данни.

Изберете Инструменти - Детектив - Опресняване на стрелките.

Изберете Инструменти - Детектив - Автоопресняване.

Изберете Инструменти - Удовлетворяване на условие.

Изберете Инструменти - Solver.

Изберете Инструменти - Solver, щракнете върху бутона Настройки.

Изберете Инструменти - Сценарии.

Изберете Инструменти - Формуляри.

Изберете Инструменти - Споделяне на електронна таблица.

Изберете Инструменти - Защитаване на лист.

Изберете Инструменти - Защитаване структурата на документа.

Изберете Данни - Изчисляване - Преизчисляване.

Натиснете F9.

Изберете - LibreOffice Calc - Формула.

Изберете Данни - Изчисляване - Твърдо преизчисляване.

Натиснете Shift++F9

Изберете клетка с формула или диапазон от клетки с формули и изберете Данни - Изчисляване - Формула към стойност.

Изберете Данни - Изчисляване - Автоизчисляване.

Изберете Инструменти - Автовъвеждане.

Моля, подкрепете ни!