Меню Форматиране

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Блещукащи линии.

От контекстното меню:

В клетка с блещукащи линии изберете Блещукащи линии,

От интерфейса с раздели:

В менюто Данни на раздела Данни изберете Блещукащи линии.

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Теми за електронни таблици.

От интерфейса с раздели:

Изберете Оформление - Теми за електронни таблици.

От лентите с инструменти:

Икона за теми

Избор на теми

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Числов формат.

От интерфейса с раздели:

Изберете Начало.

От страничната лента:

Отворете колодата Числов формат на панела със свойства.

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Клетки.

От контекстното меню:

Изберете Форматиране на клетки.

От клавиатурата:

Натиснете +1.

Изберете раздела Форматиране - Клетки - Защита на клетки.

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Редове.

Изберете Форматиране - Редове - Оптимална височина.

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Редове - Скриване.

Изберете Форматиране - Колони - Скриване.

От контекстното меню:

Щракнете върху заглавията на желаните редове, изберете Скриване на редове.

Щракнете върху заглавията на желаните колони, изберете Скриване на колони.

От интерфейса с раздели:

Изберете Начало - Редове - Скриване на редове.

Изберете Начало - Колони - Скриване на колони.

Изберете Оформление - Редове - Скриване на редове.

Изберете Оформление - Колони - Скриване на колони.

От лентите с инструменти:

Икона за скриване на редове

Скриване на редове

Икона за скриване на колони

Скриване на колони

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Редове - Показване.

Изберете Форматиране - Колони - Показване.

От контекстното меню:

Щракнете върху заглавията на желаните редове, изберете Показване на редове.

Щракнете върху заглавията на желаните колони, изберете Показване на колони.

От интерфейса с раздели:

Изберете Начало - Редове - Показване на редове.

Изберете Начало - Колони - Показване на колони.

Изберете Оформление - Редове - Показване на редове.

Изберете Оформление - Колони - Показване на колони.

От лентите с инструменти:

Икона за показване на редове

Показване на редове

Икона за показване на колони

Показване на колони

Изберете Форматиране - Колони.

Изберете Форматиране - Колони - Оптимална ширина.

Щракнете двукратно върху десния разделител на колона в заглавията на колоните.

Изберете Лист.

Изберете Форматиране - Стил на страница.

Изберете раздела Форматиране - Стил на страница - Лист.

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Диапазони за печат.

От интерфейса с раздели:

Изберете раздела Оформление.

В менюто Оформление на раздела Оформление изберете Диапазони за печат.

От лентите с инструменти:

Икона за диапазони за печат

Диапазони за печат

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Диапазони за печат - Дефиниране.

От интерфейса с раздели:

Изберете раздела Оформление - Област за печат.

В менюто Оформление на раздела Оформление изберете Диапазони за печат - Дефиниране.

От лентите с инструменти:

Икона за дефиниране на област за печат

Дефиниране на област за печат

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Диапазони за печат - Добавяне.

От интерфейса с раздели:

Изберете раздела Оформление - Добавяне на диапазони за печат.

В менюто Оформление на раздела Оформление изберете Диапазони за печат - Добавяне.

От лентите с инструменти:

Икона за добавяне на област за печат

Добавяне на област за печат

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Диапазони за печат - Изчистване.

От интерфейса с раздели:

Изберете раздела Оформление - Изчистване на диапазоните за печат.

В менюто Оформление на раздела Оформление изберете Диапазони за печат - Изчистване.

От лентите с инструменти:

Икона за изчистване на диапазоните за печат

Изчистване на диапазоните за печат

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Диапазони за печат - Редактиране.

От интерфейса с раздели:

Изберете раздела Оформление - Редактиране.

В менюто Оформление на раздела Оформление изберете Диапазони за печат - Редактиране.

От лентите с инструменти:

Икона за редактиране на диапазони за печат

Редактиране на диапазони за печат

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Условно - Условие.

От интерфейса с раздели:

Изберете Начало - Условно - Условие.

От лентите с инструменти:

Икона „Условен формат - Условие“

Условен формат

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Условно - Цветна скала.

От интерфейса с раздели:

Изберете Начало - Условно - Цветна скала.

От лентите с инструменти:

Икона за цветна скала

Цветна скала

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Условно - Лента за данни.

От интерфейса с раздели:

Изберете Начало - Условно - Лента за данни.

От лентите с инструменти:

Икона „Лента за данни“

Лента за данни

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Условно - Комплект икони.

От интерфейса с раздели:

Изберете Начало - Условно - Комплект икони.

От лентите с инструменти:

Икона за комплект икони

Комплект икони

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Условно - Дата.

От интерфейса с раздели:

Изберете Начало - Условно - Дата.

От лентите с инструменти:

Икона за дата

Дата

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Условно - Управление.

От интерфейса с раздели:

Изберете Начало - Условно - Управление.

Моля, подкрепете ни!