Меню Форматиране

Изберете Форматиране - Клетки.

Натиснете +1.

Изберете раздела Форматиране - Клетки - Защита на клетки.

Изберете Форматиране - Редове.

Изберете Форматиране - Редове - Оптимална височина.

Изберете Форматиране - Редове - Скриване.

Изберете Форматиране - Колони - Скриване.

Изберете Лист - Скриване на лист.

Изберете Форматиране - Редове - Показване.

Изберете Форматиране - Колони - Показване.

Изберете Форматиране - Колони.

Изберете Форматиране - Колони - Оптимална ширина.

Щракнете двукратно върху десния разделител на колона в заглавията на колоните.

Изберете Лист.

Изберете Лист - Преименуване на лист.

Изберете Лист - Показване на лист.

Изберете Форматиране - Страница.

Изберете раздела Форматиране - Страница - Лист.

Изберете Форматиране - Области за печат.

Изберете Форматиране - Области за печат - Дефиниране.

Изберете Форматиране - Области за печат - Добавяне.

Изберете Форматиране - Области за печат - Изчистване.

Изберете Форматиране - Области за печат - Редактиране.

Изберете Форматиране - Стилове за автоформатиране.

В лентата Инструменти щракнете върху

Икона „Стилове за автоформатиране“

Автоформат

Изберете Форматиране - Условно.

Моля, подкрепете ни!