Меню Вмъкване

От лентата с менюта:

Изберете Вмъкване - Колонтитули.

Изберете раздела Форматиране - Стил на страница - Горен колонтитул / Долен колонтитул, натиснете Редактиране.

Изберете Стилове - Управление на стиловете - Стилове за страници, отворете контекстното меню на стила за страници, изберете раздела Редактиране на стил – Горен колонтитул / Долен колонтитул, натиснете Редактиране.

От интерфейса с раздели:

Изберете Оформление - Колонтитули.

Изберете раздела Оформление - Форматиране на страница - Горен колонтитул / Долен колонтитул, натиснете Редактиране.

В менюто Вмъкване на раздела Вмъкване изберете Колонтитули.

От лентите с инструменти:

Икона за колонтитули

Колонтитули

От лентата с менюта:

Изберете Вмъкване - Поле.

Изберете Вмъкване - Поле - Дата.

Изберете Вмъкване - Поле - Име на лист.

Изберете Вмъкване - Поле - Заглавие на документ.

От интерфейса с раздели:

Изберете Вмъкване - Поле.

Изберете Вмъкване - Поле - Дата.

Изберете Вмъкване - Поле - Име на лист.

Изберете Вмъкване - Поле - Заглавие на документ.

От лентата с менюта:

Изберете Вмъкване - Час.

От интерфейса с раздели:

Изберете Вмъкване - Поле - Час.

В менюто Вмъкване на раздела Вмъкване изберете Час.

От лентите с инструменти:

Икона за вмъкване на час

Вмъкване на час

От клавиатурата:

+ Shift + ; (точка и запетая)

От лентата с менюта:

Изберете Вмъкване - Дата.

От интерфейса с раздели:

Изберете Вмъкване - Поле - Дата.

В менюто Вмъкване на раздела Вмъкване изберете Дата.

От лентите с инструменти:

Икона за вмъкване на дата

Вмъкване на дата

От клавиатурата:

+ ; (точка и запетая)

От лентата с менюта:

Изберете Вмъкване - Блещукаща линия.

От контекстното меню:

Изберете Блещукащи линии - Блещукащи линии.

От интерфейса с раздели:

В менюто Данни на раздела Данни изберете Блещукащи линии - Блещукащи линии.

От лентата с менюта:

Изберете Лист - Вмъкване на клетки.

От интерфейса с раздели:

Изберете Вмъкване - Вмъкване на клетки.

От лентите с инструменти:

Икона за вмъкване на клетки

Вмъкване на клетки

От клавиатурата:

+ „+“

Икона

Вмъкване на клетки надолу

Икона

Вмъкване на клетки надясно

Икона

Вмъкване на редове

ИКона

Вмъкване на колони

От лентата с менюта:

Изберете Лист - Вмъкване на лист от файл.

От интерфейса с раздели:

Изберете Вмъкване - Вмъкване на лист - От файл.

В менюто Вмъкване на раздела Вмъкване изберете Вмъкване на лист от файл.

От лентата за навигация в листовете:

Изберете Вмъкване на лист - От файл.

От лентите с инструменти:

Икона за вмъкване на лист от файл

Вмъкване на лист от файл

От лентата с менюта:

Изберете Вмъкване - Функция.

От интерфейса с раздели:

В менюто Вмъкване на раздела Вмъкване изберете Функция.

От лентите с инструменти:

Икона на помощника за функции

Помощник за функции

От клавиатурата:

+ F2

Вмъкване - Функция - Категория За бази от данни

Вмъкване - Функция - Категория Дати и часове

Вмъкване - Функция - Категория Финансови

Вмъкване - Функция - Категория Информация

Вмъкване - Функция - Категория Логически

Вмъкване - Функция - Категория Математически

Вмъкване - Функция - Категория За масиви

Вмъкване - Функция - Категория Статистически

Вмъкване - Функция - Категория Текст

Вмъкване - Функция - Категория Електронна таблица

Вмъкване - Функция - Категория Приставки

Вмъкване - Функция - Категория Приставки

От лентата с менюта:

Изберете Вмъкване - Наименуван диапазон или израз.

Изберете Лист - Наименуван диапазон или израз.

От лентата с менюта:

Изберете Лист - Външни връзки.

От интерфейса с раздели:

Изберете Данни - Външни връзки.

От лентите с инструменти:

Икона за външни връзки

Външни връзки

От лентата с менюта:

Изберете Лист - Наименувани диапазони и изрази - Управление.

От интерфейса с раздели:

Изберете Вмъкване - Управление на имена.

Изберете Данни - Управление на имена.

В менюто Вмъкване на раздела Вмъкване изберете Управление.

От лентите с инструменти:

Икона за управление на имена

Управление на имена

От клавиатурата:

+ F3

Други

В падащия списък на полето Име в лентата за формули изберете Управление на имена.

От лентата с менюта:

Изберете Лист - Наименувани диапазони и изрази - Дефиниране.

От интерфейса с раздели:

Изберете Вмъкване - Дефиниране на име.

Изберете Данни - Дефиниране на име.

В менюто Вмъкване на раздела Вмъкване изберете Дефиниране.

От лентите с инструменти:

Икона за дефиниране на име

Дефиниране на име

Други

В полето Име на лентата за формули въведете име за избраните клетки и натиснете Enter.

От лентата с менюта:

Изберете Вмъкване - Наименувани диапазони и изрази.

Изберете Лист - Наименувани диапазони и изрази - Вмъкване.

От интерфейса с раздели:

В менюто Вмъкване на раздела Вмъкване изберете Наименувани диапазони и изрази.

От лентата с менюта:

Изберете Лист - Наименувани диапазони и изрази - Създаване.

От лентата с менюта:

Изберете Лист - Наименувани диапазони и изрази - Етикети.

Моля, подкрепете ни!