Меню Вмъкване

Изберете Лист - Вмъкване на клетки.

Изберете Изглед - Ленти с инструменти и включете лентата Вмъкване на клетки:

Икона

Вмъкване на клетки

Икона

Вмъкване на клетки надолу

Икона

Вмъкване на клетки надясно

Икона

Вмъкване на редове

Икона

Вмъкване на колони

Изберете Лист - Вмъкване на лист.

Изберете Лист - Вмъкване на лист от файл.

Изберете Вмъкване - Функция.

+F2

В лентата Формула щракнете върху

Икона

Помощник за функции

Вмъкване - Функция - Категория За бази от данни

Вмъкване - Функция - Категория Дати и часове

Вмъкване - Функция - Категория Финансови

Вмъкване - Функция - Категория Информация

Вмъкване - Функция - Категория Логически

Вмъкване - Функция - Категория Математически

Вмъкване - Функция - Категория За масиви

Вмъкване - Функция - Категория Статистически

Вмъкване - Функция - Категория Текст

Вмъкване - Функция - Категория Електронна таблица

Вмъкване - Функция - Категория Приставки

Вмъкване - Функция - Категория Приставки

Изберете Вмъкване - Наименуван диапазон или израз.

Изберете Лист - Външни връзки.

Изберете Лист - Наименувани диапазони и изрази - Дефиниране.

+F3

Изберете Лист - Наименувани диапазони и изрази - Вмъкване.

Изберете Лист - Наименувани диапазони и изрази - Създаване.

Изберете Лист - Наименувани диапазони и изрази - Етикети.

Моля, подкрепете ни!