Меню Изглед

Изберете Изглед - Заглавия на редове и колони.

Изберете Изглед - Осветяване на стойностите.

Изберете Изглед - Лента Формули или Изглед - Ленти с инструменти - Лента Формули.

Изберете Изглед - Разделители на страници.

Изберете Изглед - Списък на функциите.

Моля, подкрепете ни!