Меню Изглед

От лентата с менюта:

Изберете Изглед - Показване на мрежа.

От интерфейса с раздели:

Изберете Изглед - Показване на мрежа.

В менюто Изглед на раздела Изглед изберете Показване на мрежа.

От лентите с инструменти:

Икона за показване на мрежа

Показване на мрежа

От лентата за навигация в листовете:

Показване на мрежа

От лентата с менюта:

Изберете Изглед - Показване на заглавията.

От интерфейса с раздели:

Изберете Изглед - Показване на заглавията.

В менюто Изглед на раздела Изглед изберете Показване на заглавията.

От лентите с инструменти:

Икона за показване на заглавията

Показване на заглавията

От лентата с менюта:

Изберете Изглед - Осветяване на стойностите.

От интерфейса с раздели:

Изберете Изглед – Осветяване на стойностите.

В менюто Изглед на раздела Изглед изберете Осветяване на стойностите.

Икона за осветяване на стойностите

Осветяване на стойностите

От клавиатурата:

+ F8

От лентата с менюта:

Изберете Изглед - Лента за формули.

От интерфейса с раздели:

Изберете Изглед - Лента за формули.

В менюто Изглед на раздела Изглед изберете Лента за формули.

От лентите с инструменти:

Икона на лентата за формули

Лента за формули

От лентата с менюта:

Изберете Изглед - Разделители на страници.

От интерфейса с раздели:

Изберете Изглед - Разделители на страници.

В менюто Изглед на раздела Изглед изберете Разделители на страници.

От лентите с инструменти:

Икона за разделители на страници

Разделители на страници

От лентата с менюта:

Изберете Изглед - Нормален.

От интерфейса с раздели:

Изберете Изглед - Нормален изглед.

Изберете Оформление - Нормален изглед.

В менюто Изглед на раздела Изглед изберете Нормален.

От лентите с инструменти:

Икона за нормален изглед

Нормален изглед

От лентата с менюта:

Изберете Изглед - Индикатор за скрит ред/колона.

От лентата с менюта:

Изберете Изглед - Показване на формула.

От интерфейса с раздели:

Изберете Изглед - Показване на формула.

В менюто Изглед на раздела Изглед изберете Показване на формула.

От лентите с инструменти:

Икона за показване на формула

Показване на формула

От клавиатурата:

+ `

От лентата с менюта:

Изберете Изглед - Списък на функциите.

От интерфейса с раздели:

Изберете Вмъкване - Списък на функциите.

От лентите с инструменти:

Икона за функции

Функции

От страничната лента:

Изберете Функции.

От лентата с менюта:

Изберете Изглед - Разделяне на прозореца.

От интерфейса с раздели:

Изберете Изглед - Разделяне на прозореца.

В менюто Изглед на раздела Изглед изберете Разделяне на прозореца.

От лентите с инструменти:

Икона за разделяне на прозореца

Разделяне на прозореца

От лентата с менюта:

Изберете Изглед - Фиксиране на редове и колони.

От интерфейса с раздели:

Изберете Изглед - Фиксиране на панели - Фиксиране на редове и колони.

В менюто Изглед на раздела Изглед изберете Фиксиране на редове и колони.

От лентите с инструменти:

Икона за фиксиране на редове и колони

Фиксиране на редове и колони

От лентата с менюта:

Изберете Изглед - Фиксиране на клетки - Фиксиране на първата колона.

Изберете Изглед - Фиксиране на клетки - Фиксиране на първия ред.

От интерфейса с раздели:

Изберете Изглед - Фиксиране на панели - Фиксиране на първата колона.

Изберете Изглед - Фиксиране на панели - Фиксиране на първия ред.

Моля, подкрепете ни!