Меню Редактиране

Изберете Вмъкване - Колонтитули.

Изберете раздела Вмъкване - Колонтитули - Колонтитули.

Изберете Лист - Запълване на клетки.

Изберете Лист - Запълване на клетки - Надолу.

Изберете Лист - Запълване на клетки - Надясно.

Изберете Лист - Запълване на клетки - Нагоре.

Изберете Лист - Запълване на клетки - Наляво.

Изберете Лист - Запълване на клетки - Листове.

Изберете Лист - Запълване на клетки - Поредица.

Изберете Лист - Изчистване на клетки.

Backspace

Изберете Лист - Изтриване на клетки.

Изберете Лист - Изтриване на лист.

Отворете контекстното меню за лист.

Изберете Лист - Местене или копиране на лист.

Отворете контекстното меню за лист.

Изберете Редактиране - Защита на клетки, за да задействате защитата на листа с текущите настройки за защита на клетки.

Моля, подкрепете ни!