Меню Редактиране

От лентата с менюта:

Choose Edit - Select.

От лентите с инструменти:

Icon Select

Select

От лентата с менюта:

Choose Edit - Select - Select all Sheets.

От лентата за навигация в листовете:

Open context menu of a sheet tab, choose Select all Sheets.

От лентите с инструменти:

Icon Select all Sheets

Select all Sheets

От лентата с менюта:

Choose Edit - Select - Select Sheets.

От лентите с инструменти:

Icon Select Sheets

Select Sheets

От лентата с менюта:

Choose Edit - Select - Select to Next Sheet.

От лентата с менюта:

Choose Edit - Select - Select to Previous Sheet.

От лентата с менюта:

Choose Edit - Select - Select Row.

От интерфейса с раздели:

On the Home menu of the Home tab, choose Select Row.

От лентите с инструменти:

Icon Select Row

Select Row

От клавиатурата:

Shift + Space

От лентата с менюта:

Choose Edit - Select - Select Column.

От интерфейса с раздели:

On the Home menu of the Home tab, choose Select Column.

От лентите с инструменти:

Icon Select Column

Select Column

От клавиатурата:

+ Space

От лентата с менюта:

Choose Edit - Select - Select Data Area.

От интерфейса с раздели:

On the Home menu of the Home tab, choose Select Data Area.

От лентите с инструменти:

Icon Select Data Area

Select Data Area

От клавиатурата:

+ * (asterisk)

От лентата с менюта:

Choose Edit - Select - Select Unprotected Cells.

От лентата с менюта:

Choose Edit - Select - Select Visible Rows.

От лентата с менюта:

Choose Edit - Select - Select Visible Columns.

От лентата с менюта:

Choose Edit - Cell Edit Mode.

От клавиатурата:

F2

От лентата с менюта:

Изберете Лист - Запълване на клетки.

От лентата с менюта:

Choose Sheet - Fill Cells - Fill Down.

От лентите с инструменти:

Icon Fill Down

Fill Down

От клавиатурата:

+ D

От лентата с менюта:

Choose Sheet - Fill Cells - Fill Right.

От лентите с инструменти:

Icon Fill Right

Fill Right

От лентата с менюта:

Choose Sheet - Fill Cells - Fill Up.

От лентите с инструменти:

Icon Fill Up

Fill Up

От лентата с менюта:

Choose Sheet - Fill Cells - Fill Left.

От лентите с инструменти:

Icon Fill Left

Fill Left

От лентата с менюта:

Choose Sheet - Fill Cells - Fill Sheets.

От лентата с менюта:

Choose Sheet - Fill Cells - Fill Series.

От лентата с менюта:

Choose Sheet - Fill Cells - Fill Random Number

От лентата с менюта:

Изберете Лист - Изчистване на клетки.

От контекстното меню:

Choose Clear Contents.

От лентите с инструменти:

Icon Clear Cells

Clear Cells

От клавиатурата:

Backspace

От лентата с менюта:

Изберете Лист - Изтриване на клетки.

От контекстното меню:

Choose Delete Cells.

От интерфейса с раздели:

On the Layout menu of the Layout tab, choose Delete.

От лентите с инструменти:

Icon Delete Cells

Delete Cells

От клавиатурата:

+ "-"

Изберете Редактиране - Защита на клетки, за да задействате защитата на листа с текущите настройки за защита на клетки.

Моля, подкрепете ни!