За достъп до тази функция...

Още обяснения има в началото на тази страница.

Икона Бележка

Във функциите на LibreOffice Calc параметрите, отбелязани като „незадължителни“, могат да се пропускат само ако след тях не следват още параметри. Например, ако функцията приема четири параметъра, от които последните два са незадължителни, можете да изпуснете четвъртия параметър или третия и четвъртия, но не и само третия.


Кодовете, по-големи от 127, зависят от кодовата таблица на системата (например iso-8859-1, iso-8859-2, Windows-1252, Windows-1250) и поради това може да не са преносими.

Моля, подкрепете ни!