Обекти, функции и услуги на UNO

Функции, обекти и услуги на Unified Network Objects (UNO).

Обектът BasicLibraries

Функция CreateUnoStruct

Създава екземпляр от структурен тип на Uno.

Функция CreateUnoService

Връща екземпляр на услуга на Uno от ProcessServiceManager.

Функция CreateUnoDialog

Създава Uno обект на Basic, който представя диалогов прозорец на Uno по време на изпълнението на програма на Basic.

Функция CreateUnoListener

Създава екземпляр на интерфейса Listener.

Функция CreateUnoValue

Връща обект, който представлява стойност със строг тип, базиран на системата от типове на Uno.

Функция CreateObject

Създава обект на UNO. В Windows може да създава и OLE обекти.

Този метод създава екземпляри на класа, подаден като параметър.

Функция EqualUnoObjects

Връща True, ако два зададени обекта на Uno в Basic представят един и същ екземпляр на обект на Uno.

Функция CreateUnoService

Връща екземпляр на услуга на Uno от ProcessServiceManager.

Обектът DialogLibraries

Функция GetDefaultContext

Връща подразбирания контекст на фабриката за услуги на процеса, ако съществува, и null в противен случай.

Функция GetProcessServiceManager

Връща диспечера на услуги ProcessServiceManager (централният обект ServiceManager на Uno).

Спецификатор GlobalScope

За да управлявате от документ контейнерите за лични или споделени библиотеки (Макроси на LibreOffice или Моите макроси), използвайте спецификатора GlobalScope.

Функция HasUnoInterfaces

Проверява дали Uno обект на Basic съдържа определени интерфейси на Uno.

Функция IsUnoStruct

Връща True, ако даденият обект е структура на Uno.

Обектът StarDesktop

Обектът StarDesktop представя приложението от LibreOffice. През StarDesktop са достъпни някои подпрограми и обекти на потребителския интерфейс, например текущият прозорец.

Обектът ThisComponent

Адресира активния компонент, чиито свойства могат да бъдат четени и задавани и чиито методи могат да бъдат извиквани. ThisComponent се използва в Basic, където представя текущия документ. Достъпните през ThisComponent свойства и методи зависят от типа на документа.

note

LibreOffice предлага приложен програмен интерфейс (Application Programming Interface, API), който позволява управление на компонентите на LibreOffice чрез различни езици за програмиране с помощта на развойния комплект LibreOffice Software Development Kit (SDK). За повече информация относно интерфейса за приложно програмиране и развойния комплект на LibreOffice посетете сайта на адрес https://api.libreoffice.org


Моля, подкрепете ни!