Обекти, функции и услуги на UNO

Функции, обекти и услуги на Unified Network Objects (UNO).

Глобални обекти на LibreOffice

Обектът StarDesktop

Обектът StarDesktop представя приложението от LibreOffice. През StarDesktop са достъпни някои подпрограми и обекти на потребителския интерфейс, например текущият прозорец.

Функция GetDefaultContext

Връща подразбирания контекст на фабриката за услуги на процеса, ако съществува, и null в противен случай.

Функция GetProcessServiceManager

Връща диспечера на услуги ProcessServiceManager (централният обект ServiceManager на Uno).

Спецификатор GlobalScope

За да управлявате от документ контейнерите за лични или споделени библиотеки (Макроси на приложението или Моите макроси), използвайте спецификатора GlobalScope.

Обекти на активния документ

От активния документ могат да бъдат използвани следните обекти.

Обектът BasicLibraries

Обектът DialogLibraries

Обектът ThisComponent

Обектът ThisComponent представя текущия документ в макроси на Basic. Той адресира активния компонент, чиито свойства могат да бъдат четени и задавани и чиито методи могат да бъдат извиквани. Свойствата и методите, достъпни чрез ThisComponent, зависят от типа на документа.

Обект ThisDatabaseDocument

ThisDatabaseDocument адресира активния документ на Base, чиито стойности могат да бъдат четени и задавани и чиито методи могат да бъдат извиквани.

ThisDatabaseDocument връща обект от типа com.sun.star.sdb.XOfficeDatabaseDocument.

Методи на UNO

Използвайте следните методи, за да управлявате или изпращате заявки към Unified Network Objects (UNO).

Функция CreateUnoDialog

Създава Uno обект на Basic, който представя диалогов прозорец на Uno по време на изпълнението на програма на Basic.

Функция CreateUnoListener

Създава екземпляр на интерфейса Listener.

Функция CreateUnoService

Създава екземпляр на услуга на Uno с ProcessServiceManager.

Функция CreateUnoServiceWithArguments

Създава екземпляр на UNO услуга с ProcessServiceManager, включително допълнителни аргументи по желание.

Функция CreateUnoStruct

Създава екземпляр от структурен тип на Uno.

Функция CreateUnoValue

Връща обект, който представлява стойност със строг тип, базиран на системата от типове на Uno.

Функция EqualUnoObjects

Връща True, ако двете зададени променливи на Basic представят един и същ екземпляр на обект на Uno.

Функция HasUnoInterfaces

Проверява дали Uno обект на Basic съдържа определени интерфейси на Uno.

Функция IsUnoStruct

Връща True, ако даденият обект е структура на Uno.

Функция CreateObject

Създава обект на UNO. В Windows може да създава и OLE обекти.

Този метод създава екземпляри на класа, подаден като параметър.

note

LibreOffice предлага приложен програмен интерфейс (Application Programming Interface, API), който позволява управление на компонентите на LibreOffice чрез различни езици за програмиране с помощта на развойния комплект LibreOffice Software Development Kit (SDK). За повече информация относно интерфейса за приложно програмиране и развойния комплект на LibreOffice посетете сайта на адрес https://api.libreoffice.org


Моля, подкрепете ни!