Обект ThisDatabaseDocument

ThisDatabaseDocument адресира активния документ на Base, чиито стойности могат да бъдат четени и задавани и чиито методи могат да бъдат извиквани.

ThisDatabaseDocument връща обект от типа com.sun.star.sdb.XOfficeDatabaseDocument.

Синтаксис:


    ThisDatabaseDocument
  

Когато активният прозорец не е свързан с документ на Base, ThisDatabaseDocument връща Nothing.

tip

Когато активният прозорец е развойната среда на Basic, обектът ThisDatabaseDocument връща базата от данни, на която принадлежи текущият скрипт.


Пример:

Отварянето и максимизирането на "formName" в текущата база от данни може да бъде постигнато по следния начин:


    Dim form As Object
    ThisDatabaseDocument.CurrentController.connect("","")
    form = ThisDatabaseDocument.FormDocuments.getByName("formName").open )
    form.currentController.frame.ContainerWindow.IsMaximized = True
  

Обект ThisComponent

Услуга com.sun.star.sdb.OfficeDatabaseDocument на API

Услуга com.sun.star.document.OfficeDocument на API

Моля, подкрепете ни!